Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 6 - 10 av 214 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 6. High temperature corrosion in exhaust application for heavy-duty trucks

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Alice Moya; [2019]
  Nyckelord :high temperature corrosion; austenitic steel; cast iron; cast steel; oxidation; exhaust gas; engine; heavy-duty trucks;

  Sammanfattning : Increasing awareness of environmental protection has made both governments and the industry aim for lowering carbon dioxide emissions. For the transport industry this means increasing engine efficiency, replacing fossil fuels with bio-based fuels or full electrification. LÄS MER

 2. 7. Full Cycle Cylinder State Estimation in DI Engines with VVA

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Linus Johansson; [2019]
  Nyckelord :VVT; Combustion engine; Thermodynamics; CRB;

  Sammanfattning : Tougher legal demands on pollutions require a better developed understanding of the processes that take place in the cylinder. The thesis contributes with a cylinder model that uses the same set of equations for intake, compression,expansion/combustion and exhaust. LÄS MER

 3. 8. Strategier för energieffektiv ombyggnation och drift av Sundsvalls sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sundsvall hospital has many facilities that are heated by electrical air heating and the exhaust air is ventilated through so called exhaust windows. This leads to high air flows and temperature gradients in the rooms. LÄS MER

 4. 9. En undersökning av prestandan på en ny typ av värmepumpssystem för enfamiljshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Paulina Gürsac; Christofer Kronström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solens energi lagras i naturen och denna energi kan utnyttjas i värmepumpar. Värmepumpar är ett bra alternativ då värmeenergin som utvinns är hög i förhållande till den elenergi som krävs och är dessutom bra ur miljösynpunkt. Det finns flera varianter av värmepumpar som utvinner värme ur naturens olika element. LÄS MER

 5. 10. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER