Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 6 - 10 av 219 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 6. Numerical Study on PollutantRemoval Performance of Island Kitchen Exhaust Devices

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Chang Niu; [2019]
  Nyckelord :Range hoods; kitchen ventilation; indoor air quality; cooking; Köksfläkt; köksventilation; inomhusluftkvalitet; matlagning;

  Sammanfattning : It is reported that cooking can generate many kinds of airborne pollutants,which pose serious threats to human health. Kitchen range-hood is themost effective and popular equipment to exhaust the airborne pollutants,including smoke and oil particle in people’s daily life. LÄS MER

 2. 7. Förhindrande av frostbildning i plattvärmeväxlare via variabel förvärmd uteluft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Mathias Svedman; [2019]
  Nyckelord :Freeze protection in heat exchangers; energy recovery; plate heat exchanger; analytical model; turbulent flow in heat exchangers; ventilation; preheating; Påfrostning i värmeväxlare; värmeåtervinning; plattvärmeväxlare; turbulent flöde i värmeväxlare; ventilation; analytisk modell; FTX-ventilation; förvärmning.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om förvärmning av luft är en bra metod för att undvika frostbildning i motströmsplattvärmeväxlare i luftbehandlingsaggregat. Frostbildning i värmeväxlare för ventilation är ett problem i kalla klimat och sänker den återvunna energimängden när potentialen för energiåtervinning är som högst. LÄS MER

 3. 8. Experimental Study to Reduce CO Emissions in Skellefteå Kraft's 16 MW Bubbling Fluidized Bed Boiler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :William Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skellefteå Kraft has had high CO emissions problems in a bubbling fluidized bed (BFB) boiler in Malå.Statistical emissions data from 2013 to 2019 shows plant average emissions of 1230 ppm. Thisexceeds the recommended 440 ppm (6 % O2) that Naturvårdsverket proposes (Naturvårdsverket,2005). LÄS MER

 4. 9. Impact of Pressure Pulsations on Diesel Air Path Control and Compensation Measures

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :NISHANT DHANORE; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stricter pollution norms have led to increased efforts to achieve lower emissions. Exhaust Gas Re-circulation (EGR) is a well known measure to reduce NOx internally in the engine. In order to achieve better performance of an engine in terms of emissions it is very essential to control the flow of exhaust gases through EGR valve. LÄS MER

 5. 10. Optimering av kylsystemslayout i BvS10

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Amelia Westman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds AB har sedan 2001 tillhandahållit den midjestyrda bandvagnen BvS10. BvS10 är ett armerat och amfibiskt allterrängsfordon som är utformat för att ge operativt stöd både militärt och civilt där andra fordon inte kan. LÄS MER