Sökning: "exhaustion disorder"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade orden exhaustion disorder.

 1. 16. The Swedish mailman - a study about incipient exhaustion and its association with psychosocial and demographic factors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Victoria Halin; [2017]
  Nyckelord :exhaustion disorder; LUCIE; mailmen; community; reward; age; gender; physical activity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective. The study examines the prevalence of incipient exhaustion among Swedish mailmen and its association with the psychosocial variables community and reward, and the demographic variables age, gender and leisure time physical activity (PA). Background. LÄS MER

 2. 17. Exhaustion among university students: A cross-sectional study of self-esteem, social support, gender, physical activity and being in nature as predictors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Hektor; [2017]
  Nyckelord :exhaustion; self-esteem; gender; social support; physical activity; being in nature; burnout; students; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how common exhaustion was among students of Lund’s University. An additional aim was to investigate to what extent the factors self-esteem, gender, social support, physical activity and being in nature could predict exhaustion in the sample. LÄS MER

 3. 18. Att börja om på nytt. En kvalitativ studie om återhämtningsprocessen från utmattningstillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Berglund; [2017]
  Nyckelord :stress; exhaustion disorder; burnout; recovery; recovery process; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to highlight individuals own experiences of the recovery process from exhaustion disorder. By taking part of their experiences advancement and obstructive, internal plus external factors that has been decisive for their recovery could be identified. LÄS MER

 4. 19. Rektorers och förskolechefers upplevda psykosociala arbetsmiljö och dess samband med tidiga tecken på utmattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Janson; Annie Wernbro; [2017]
  Nyckelord :School principal preschool principal psychosocial work environment incipient exhaustion GMSI-mini LUCIE; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective. The objective of the present study was to examine the psychosocial working environment of school principals and preschool principals in the southernmost part of Sweden. A further aim was to gain an increased understanding of incipient exhaustion in this group. Method. LÄS MER

 5. 20. Fångad i nätet. Om balansen mellan uppkoppling och avkoppling i en digitaliserad värld.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Andersson-Gran; Charlotta Lundgren; [2017]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; sociala medier; arbetsrelaterad digital kommunikation; IKT-användning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka olika aspekter av IKT-användning (informations- och kommunikationsteknologi) i relation till stress och utmattning. Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät. Deltagarna var 348 anställda på sex olika medieföretag i Sverige. 52 % var kvinnor och 48 % män. LÄS MER