Sökning: "exhaustion disorder"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade orden exhaustion disorder.

 1. 21. Faktorer som möjliggör och hindrar aktivitetsutförande hos personer med tvångssyndrom : En litteraturstudie baserad på bloggar och självbiografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jessica Johansson; Tony Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; obsessive-compulsive disorder; OCD; occupational performance; mental illness;

  Sammanfattning : Background: Obsessive-compulsive disorder (OCD) affects 2 % of the population and leads to restrictions in many occupations, in many life domains and environments. In half of the cases the existing treatment is not enough and leads to emotional and physical exhaustion. LÄS MER

 2. 22. Grön Rehabilitering: Platsens betydelse rörande mänskligt välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Daniel Berhe; [2016]
  Nyckelord :process and capitalism.; place; exhaustion disorder; public health; mental illness; Health Garden; green rehabilitation; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Stress and mental illness are growing and are the leading causes to sickness and sick relief from work. A lot of the stress is due to psychosocial factors, i.e. how the individual is shaped by and herself shapes the environment (the context she is currently in) through social norms. LÄS MER

 3. 23. Patienters upplevelser av utmattningssyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Borcak Walder; Caroline Johansson; [2016]
  Nyckelord :Burnout; Burnout syndrome; Exhaustion disorder; Experiences; Patient; Patient; Upplevelser; Utbränd; Utbrändhets syndrom; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Om en människa länge utsätts för långvarig stress utan tid för återhämtning kan utmattningssyndrom utvecklas. Diagnosen utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos i Sverige, diagnosen accepterades formellt år 2005. Syfte: Med denna litteraturstudie avses att belysa utmattningssyndrom från patientens perspektiv. LÄS MER

 4. 24. “Som att bygga ett slott med hjälp av sand” - Individens upplevelse av att komma tillbaka till arbetsplatsen efter sjukskrivning för utmattningssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Hedman; [2015]
  Nyckelord :arbets- och organisationspsykologi; arbetsplatsåtergång; rehabilitering; stress; utmattningssyndrom; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this research is to describe the individual’s experience of exhaustion disorder (burn-out) and return to work. Previous research have shown a lack of perspective on the individual. The research questions are about how return to work is experienced and perceived and the factors that have seemed to work well and less well. LÄS MER

 5. 25. självupplevd aktivitetsbalans i vardag och i arbete : Enkätundersökning gjord på sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Sjöqvist Corbeil; Rezana Zeka; [2015]
  Nyckelord :KEDS; Mental illness; OBQ; Occupation; Young female; Aktivitet; KEDS; OBQ; Psykisk ohälsa; unga kvinnor;

  Sammanfattning : The aim is to investigate and map the relationship between self-perceived work stress and self-rated activity balance in everyday life among young female nurses. The quantitative survey is made on 30 young female nurses aged 22-35, working in hospitals in south- and central Sweden. LÄS MER