Sökning: "exhibit marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden exhibit marketing.

 1. 1. Beteendevetenskapens roll vid tillämpning av marknadsföringsrätten : En analys av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teodor Sundström; [2019]
  Nyckelord :marknadsföringsrätt; måttfullhet; konsumentkreditlagen; beteendeekonomi; behavioral economics; beteendejuridik; behavioral law; konsumenträtt;

  Sammanfattning : The requirement to exhibit moderation in the marketing of loans is still new and relatively undefined. According to the preparatory works of the new consumer credit law it is the task of the practitioners of the law to provide the more precise definition of the requirement. LÄS MER

 2. 2. Design är mer än bara färg och form : En kvalitativ studie om hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Andersson; Sabina Eskesjö Wolffsen; Maja Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Design; tjänstedesign; design- och möbelmässor; mässarrangörer; utställare; besökare; kundupplevelse; värde; värdeskapande; innovation; interaktion.;

  Sammanfattning : Titel: Design är mer än bara färg och form Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg Examinator: Christine Tidåsen Handledare: MaxMikael Wilde Björling Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. LÄS MER

 3. 3. Ingen (e-mail) reklam tack!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Ehn; Christoffer Andreasson; Julia Rosberg; [2019]
  Nyckelord :Direktmarknadsföring; e-mailmarknadsföring; permission marketing; relationsmarknadsföring one-to-one marknadsföring.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: No e-mail marketing, please! A qualitative study about e-mail marketing Seminar date: 4th of June 2019 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 credits Authors: Christoffer Andreasson, Johannes Ehn & Julia Rosberg Advisor: Burak Tunca Key words: Direct marketing, e-mail marketing, permission marketing, relationship marketing & one-to-one marketing. Purpose: The purpose of this study is to explore consumers opinions regarding direct marketing by e-mail and to understand what factors influence these opinions. LÄS MER

 4. 4. Ljudidentitet : Är även ett ljud värt tusen ord?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Hassel; Andreas Risberg; [2019]
  Nyckelord :Non-musical sound branding; Sound branding; Audio branding; Sonic branding; Atmospherics; Sound identity; Sound profile;

  Sammanfattning : This study brings forward the field of non-musical sound branding, concerning the use of sound in practical marketing and brand development. This interpretive, qualitative study has been conducted with the purpose of examining and explaining what aspects within non-musical sound branding that advocates and inhibits its use, ase well as exhibit how it can be created and developed. LÄS MER

 5. 5. The Gentleman, The Rebel and The Villain: A comparative study of the scandal-sensitivity of athlete personalities in sports marketing

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anthony Grivas; Fabian Bratell; [2018]
  Nyckelord :sports marketing; celebrity-athlete endorsement; social psychology; scandals; consumer response;

  Sammanfattning : Celebrity athletes have been powerful marketing tools throughout the professionalization and commercialization of sports. During the last couple of decades, the amount of sponsorship money allocated to the sports industry has rapidly increased, outplaying other sectors of entertainment. LÄS MER