Sökning: "existential emptiness"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden existential emptiness.

 1. 1. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER

 2. 2. Avhopparnas attityder kring sitt forna religiösa engagemang : En studie av faktorer som bidrar till personers religiösa inträde och avhopp

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Caroline Ripén; [2017]
  Nyckelord :New age; deprivation; socialisation; alienation; meningsfulness; defectors; religion; Peter L. Berger; Stuart A. Wright; Liselotte Frisk.; New age; religion; Peter L. Berger; Stuart A. Wright; Liselotte Frisk; avhoppare; meningsfullhet; alienation; nyandlighet; sekt.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the differences in defectors former religious lives. The literature is rich in references topeople from secular societies being fascinated by religions that are individualistic in nature and hence allowpeople freedom of choice in regards to their beliefs. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars existentiella hälsa ur terapeutens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Katharina Tyrberg; [2015]
  Nyckelord :Health; Mental illness; Adolescence; Young adults; Young people; Spiritual health; Existential questions; Psychotherapy; Hälsa; Ohälsa; Existentiell hälsa; Ungdomar; Existentiella frågor; Psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Svenska skolbarns hälsovanor visar på en ökning av den psykiska ohälsan men också att ungdomar skattar sin emotionella psykiska hälsa som god eller mycket god. Vårdkonsumtionen bland ungdomar i Sverige har ökat markant. LÄS MER

 4. 4. Alternativa levnadssätt - Moderna nomader – Travellers – det irländska resandefolket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Karolina Cugier; [2014-06-30]
  Nyckelord :Travellers; nomadism; komplexa; samhällen; livskvalitet; Irland; complex; societies; quality; life; Ireland; levnadssätt;

  Sammanfattning : Are different ways of life possible in a world that increasingly becomes "Westernized" or globalized? This study examines and analyzes the diverse and complex way of life that includes socioeconomical nomadism as the Irish Traveller community are availing themselves of on the island of Ireland. In a broader perspective the study of the Travellers is put in context to how modern society emerged, and what characterizes the contemporary western societies. LÄS MER

 5. 5. Både - och : tvetydighet och ironi i Begrebet Angest

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Mika Blomqvist; [2011]
  Nyckelord :ambiguity; anxiety; freedom; guilt; indirect communication; irony; Kierkegaard; openness; possibility; receptivity;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation into ambiguity and irony in Kierkegaard’s The Concept of Dread [Begrebet Angest]. The frequent ambiguities in Kierkegaard’s texts have been discussed by several scholars, and Kierkegaard’s interest in irony is evident not only from his master’s thesis On the Concept of Irony, but also from his other texts. LÄS MER