Sökning: "existentialismen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet existentialismen.

 1. 1. Samhällets utvalda föräldrar - En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Welin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; barn i dygnsvård; existentialismen; familjehem; familjehemsvård; föräldraförmåga; känsla av sammanhang; attachment theory; existentialism; foster care; foster home; parenting; sense of context; children in day care;

  Sammanfattning : SAMHÄLLETS UTVALDA FÖRÄLDRAREN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE DET LÄMPLIGA FAMILJEHEMMET ANNA WELINWelin, A. Samhällets utvalda föräldrar. En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 3. 3. Att se och bli sedd : Högstadieelevers förståelse av ”Berättelsen om det osynliga barnet” ur ett existentiellt- relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nygren Fredrik; Veronica Schelander; [2014]
  Nyckelord :Existentialism; utvecklingspsykologi; barns tankar; människosyn; identitet; livsfrågor;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning handlar om elevers tankar och tolkningar utifrån läsningen av novellen ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson. Denna aktionsforskning är genomförd som en del av vår egen undervisning på två skolor. LÄS MER

 4. 4. Existentialismen och socialt arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johan Assarsson; [2013]
  Nyckelord :Existentialism; Heidegger; Institutional environment; Sartre; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis was an attempt to examine how existentialism could be used in social work by using it to interpret how youths with experience from an institutional environment understand their existence. This was done by a hermeneutic-phenomenological interpretation of texts written by the youths in two published books. LÄS MER

 5. 5. Stig Dagerman - Existentialisten : En jämförande studie mellan De Dömdas Ö och fem existentialistiska tänkare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Jonathan Carlemar; [2011]
  Nyckelord :Stig Dagerman; Sören Kierkegaard; Martin Heidegger; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; Karl Jaspers; Existentialismen; De dömdas ö;

  Sammanfattning : Is the Swedish author Stig Dagerman an existentialist? This work takes a close look at Dagerman’s novel Island of the Doomed to see if it is possible to consider it an expression of existentialist thinking and to see if it interacts with any specific existentialist tradition. Dagerman’s novel was compared with select works of five existentialist thinkers – Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus and Karl Jaspers, all read in the light of the four categories of existentialistic thinking identified by the Swedish scholar Lennart Koskinen. LÄS MER