Sökning: "existentiell hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden existentiell hälsa.

 1. 1. Fri från cancer? : Patienters upplevelser av att leva med en rädsla för recidiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Maria Antonsson; Angelica Ving; [2019]
  Nyckelord :cancer; experience; fear of recurrence; patient; Cancer; patient; rädsla för recidiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Rädsla för recidiv är vanligt förekommande bland patienter som genomgått cancersjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om hur rädslan för recidiv kan påverka hälsan för att kunna stödja dessa patienter på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER

 2. 2. Diakonens roll - Att arbeta med existentiell hälsa ur ett diakonalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Gustavsson; Karolina Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :The Church of Sweden; deaconess; social work; modernity; existential needs; Svenska Kyrkan; diakoni; socialt arbete; modernitet; existentiella behov; Social Sciences;

  Sammanfattning : Deacons within the Church of Sweden are in modern days representants from the Christian practise but also a significant partner to face existential needs within the Swedish welfare system. The aim of this thesis was therefore to analyze how deacons within The Church of Sweden view and resonate about their role in meeting possibilities and difficulties when facing existential needs in their form of social work. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med hemodialys. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lisa Ljungkvist; Miranda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hemodialys; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemodialys är den vanligaste dialysen vid kronisk njursvikt. I Sverige behandlas 3175 patienter med den livsuppehållande behandlingen. Behandlingen kan leda till ett förlängt liv men det kan även framkalla en existentiell kris. LÄS MER

 4. 4. Vilsen, ensam och utanför : en litteraturstudie om existentiell ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eddy Normark; [2019]
  Nyckelord :Public Health; Social Isolation; Spirituality; Existential; Secular; Folkhälsa; Social Isolering; Andlighet; Existentiell; Sekularisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Existentiell ensamhet och utanförskap kan kopplas till psykisk ohälsa, som är ett av våra stora folkhälsoproblem i modern tid. Cirka 300,000 människor lever i social isolering i Sverige idag. LÄS MER

 5. 5. Vuxna människors upplevelse av att leva med hiv : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Pauline Magnusson; [2019]
  Nyckelord :aids; hiv; leva med; litteraturstudie; livsvärld; patografier; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Idag lever 30 – 35 miljoner människor i världen med sjukdomen. Humant immunbristvirus (hiv) är ett virus som smittar via kroppsvätskor och blod. Personer som lever med hiv är i behov av att ta bromsmediciner resten av livet för att förhindra att sjukdomen utvecklas till sjukdomstillståndet aids. LÄS MER