Sökning: "existentiell hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden existentiell hälsa.

 1. 1. Existentiell hälsa: ett naturligt inslag i arbetsterapi : Arbetsterapeuters uppfattningar om hur de integrerar existentiell hälsa i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Evelina Fredriksson; Mikaela Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :existential health; mental illness; occupational therapy; arbetsterapi; existentiell hälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Existentiell hälsa: ett naturligt inslag i arbetsterapi – Arbetsterapeuters uppfattningar om hur de integrerar existentiell hälsa i sitt arbete. Som arbetsterapeut kan man möta personer med psykisk ohälsa som bär på existentiella funderingar. LÄS MER

 2. 2. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden? : En kvalitativ studie om hur religionens betydelse stärker välbefinnandet hos sjundedagsadventister

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Adamovic; [2021]
  Nyckelord :hälsa; livsstil; religion; välbefinnande; sjundedagsadventister; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : Forskning visar på att bristande utveckling och kunskap preventivt inom existentiell hälsa möjligtvis påverkar ökningen av ett sämre hälsotillstånd och ohälsosam livsstil. Vikten av att utveckla kunskap inom existentiell hälsa men även att arbeta ur ett promotivt synsätt kan vara nödvändigt att effektivisera och framföra. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av palliativ omvårdnad i livets slut. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Felicia Persson; Emilia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Dignity; nursing; palliative care; patient perspective; quality of life; Livskvalitet; omvårdnad; palliativ vård; patientperspektiv värdighet;

  Sammanfattning : Henriksson, E & Persson, F. Patienters upplevelser av palliativ omvårdnad i livets slut. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Mäns upplevelser av att drabbas och diagnostiseras med prostatacancer : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anes Filipovic; Casper Nelson; [2021]
  Nyckelord :bemötande; diagnos; emotionell; existentiell; induktiv; kvalitativ; litteraturöversikt; prostatacancer; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män, årligen uppskattas det att 10 300 män diagnostiseras med prostatacancer enbart i Sverige. Prostatacancerdiagnos kan medföra stora livsförändringar med omtumlande och påfrestande effekter. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror vi behöver bli mer tränade i att prata om livet och döden och universum" : En kvalitativ studie om betydelsen av den existentiella hälsan inom kommunalt och regionalt folkhälsoarbete bland barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Flogstam; Lina Wernström Jensen; [2021]
  Nyckelord :Spiritual health; public health work; mental illness; children and adolescents; municipal sector; regional sector; Existentiell hälsa; folkhälsoarbete; psykisk ohälsa; barn och unga; kommunal sektor; regional sektor;

  Sammanfattning : Inledning: Den psykiska ohälsoutvecklingen bland barn och unga är idag ett allvarligt folkhälsoproblem. Evidens påvisar att den existentiella hälsan har betydelse för psykisk hälsa och välbefinnande. Snacka om livet (SOL) är ett projekt som utformats för att främja barn och ungas existentiella hälsa. LÄS MER