Sökning: "existentiell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden existentiell omvårdnad.

 1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Annika Podsadniak; Charlotte Sundell; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; palliativ vård; existentiella samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bedrivs inom olika verksamheter idag och är den vård som bedrivs när bot inte längre är möjligt och fokus ligger på symtomlindring. Syftet är att öka livskvaliteten så långt det är möjligt och därmed minska lidande. LÄS MER

 3. 3. Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av existentiell omvårdnad vid psykiatrisk vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Adama Camara; Misrak Feyissa; [2022]
  Nyckelord :Existential care; Experience; Nurses; Psychiatry; Erfarenhet; Existentiell omvårdnad; Psykiatri; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a major challenge to the global burden of health care. In order to improve and develop the experience of nurses global, it is thus important to gain an increased understanding of existential dimension. Aim: The aim of this study was to illuminate the experiences of psychiatric nurses in existential care. LÄS MER

 4. 4. EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Sylvén; Cecilia Ekstedt; [2021-06-29]
  Nyckelord :Existential care; spiritual care; existential need; spiritual need; patent centred care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Den existentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i den kurativa vården. LÄS MER

 5. 5. Att lindra smärta i livets slut : - en litteraturöversikt om sjuksköterskans erfaranheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carolina Blomgren; Sofie Laszlo; Elisabeth Olsson; [2021]
  Nyckelord :interprofessional relationships; nurse; suffering; pain relief; palliative care.; interprofessionella relationer; lidande; palliativ vård; sjuksköterska; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att främja livskvalitet och lindra lidande för patient och anhörig i samband med livets slut. Patientens lidande kan lindras genom att smärtan minskar. Smärta är ett vanligt symtom i livets slut, och kan lindras både farmakologiskt och icke-farmakologiskt. LÄS MER