Sökning: "existentiell"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet existentiell.

 1. 1. EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Sylvén; Cecilia Ekstedt; [2021-06-29]
  Nyckelord :Existential care; spiritual care; existential need; spiritual need; patent centred care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentielladimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Denexistentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i denkurativa vården. LÄS MER

 2. 2. Sökande på djupet – Terapeutiska metoder med spirituell kontext och deras betydelse för psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Oskar Räntfors; Christian Grönvall; [2021-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur människor med psykisk ohälsa upplever att ta del av terapeutiska metoder med spirituell kontext i relation till konventionell vård. Åtta öppet strukturerade intervjuer genomfördes med deskriptiv fenomenologisk ansats och analyserades med en induktiv tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Existentiell hälsa: ett naturligt inslag i arbetsterapi : Arbetsterapeuters uppfattningar om hur de integrerar existentiell hälsa i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Evelina Fredriksson; Mikaela Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :existential health; mental illness; occupational therapy; arbetsterapi; existentiell hälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Existentiell hälsa: ett naturligt inslag i arbetsterapi – Arbetsterapeuters uppfattningar om hur de integrerar existentiell hälsa i sitt arbete. Som arbetsterapeut kan man möta personer med psykisk ohälsa som bär på existentiella funderingar. LÄS MER

 4. 4. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden? : En kvalitativ studie om hur religionens betydelse stärker välbefinnandet hos sjundedagsadventister

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Adamovic; [2021]
  Nyckelord :hälsa; livsstil; religion; välbefinnande; sjundedagsadventister; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : Forskning visar på att bristande utveckling och kunskap preventivt inom existentiell hälsa möjligtvis påverkar ökningen av ett sämre hälsotillstånd och ohälsosam livsstil. Vikten av att utveckla kunskap inom existentiell hälsa men även att arbeta ur ett promotivt synsätt kan vara nödvändigt att effektivisera och framföra. LÄS MER

 5. 5. En existentiell kampIndividuella erfarenheter av ett liv med kostrestriktioner för personer med hemodialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexander Johansson; Jimmy Järvinen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER