Sökning: "existentiella livsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden existentiella livsfrågor.

 1. 1. Livsåskådningsbegreppets många ansikten : En kvalitativ undersökning om religionsdidaktiska begreppssvårigheter för lärare i svensk gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Eldin Smajlovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The life philosophy concept in Swedish religious education and the variation theory of learning This thesis focuses on life philosophy (livsåskådning) as a hypothetical problematic concept in Swedish secondary school religious education, based on discussions with colleagues in a Swedish secondary school. In those discussions it was clear that the faculty indeed saw the concept as hard to get around and teach. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa i livsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gresa Gashi; Michelle Augustsson; [2020]
  Nyckelord :​existentiella frågor; livsfrågor; livsåskådning​; läroplan; religionsundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Existentiella Möten : Att bemöta barns existentiella frågor och upplevelser på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Kollberg; [2019]
  Nyckelord :lifequestions; childrens existential questions; responding; fronesis; praxis; scientific discourse; religion; signature spirituality; livsfrågor; barns existentiella frågor; bemötande; fronesis; praxis; naturvetenskaplig diskurs; religion; möten; signature spirituality;

  Sammanfattning : Denna essä utgår ifrån fyra gestaltningar av mitt eget dilemma i relation till bemötande av barns existentiella frågor på förskolan. Detta följs upp med fältstudie på en förskola som undersöker andra pedagogers bemötande. Gestaltningarna och fältstudien ställs mot existensfilosofiska teorier och svensk och engelsk forskning. LÄS MER

 4. 4. Existentiell hälsa och existentiella frågor i svensk gymnasieskola : Ett folkhälsoansvar eller en irrelevant del av religionsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :existential health; existential questions; religion; education; hälsa; psykisk ohälsa; folkhälsa; existentiell hälsa; existentiella frågor; livsfrågor; religion; religionsdidaktik; undervisning; skolan;

  Sammanfattning : This report aimed to create a guiding document for teachers and schools regarding existential health and existential questions. The purpose was to research the need of existential health and existential questions in secondary school students and how it can effect the mental health, what the curriculum says about existential questions, how teachers can include existential health and existential questions in their education and finally, to see if existential health and questions are dealt with as much as it should in relation to need and positive effects. LÄS MER

 5. 5. Livsfrågor genom elevers och lärares ögon : En strukturerad litteraturstudie om undervisning och uppfattningar av livsfrågor i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Roos; Lina Tykesson; [2017]
  Nyckelord :Existential questions; primary school; death; social science; Livsfrågor; existentiella frågor; grundskola; samhällsvetenskap; döden;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att problematisera livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med utgångspunkt i religionsämnet. Genom nationellt och internationellt genomförd forskning studeras livsfrågor i relation till grundskolan yngre åldrar och vilka betydelser forskare tillskriver undervisningen. LÄS MER