Sökning: "existentiella teman"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden existentiella teman.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård på sjukhus

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hawri Ainfer; Razia Qadri; [2021]
  Nyckelord :End of life; literature study; nurse’s experiences; palliative care; qualitative; Kvalitativ; litteraturstudie; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges i livets slutskede när botande behandling inte längre är möjlig. På grund av sjukdomen kan patienten förlora sin självständighet och frihet, vilket leder till att livet inte fungerar som tidigare. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med palliativ vård

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Boudville; Vioula Consol; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Literature study; Nurs; Palliative care; Litteratur studie; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:The goal of palliative care is to improve the quality of life and to alleviate the patient's suffering until death. The nurse is responsible for promoting the patient's quality of life by taking into account the patient's mental, physical, social and existential needs. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta som sjuksköterska i en hemmiljö med döden närvarande : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ashtar Baranou; Amanda Larsson; Lovisa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; home environment; pallaitive care; qualitative; Hemmiljö; kvalitativ; palliativ vård; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När inte längre behandling eller läkemedel finns som kan bota eller bromsa sjukdomen hos en person övergår vårdens fokus till symtomlindring, minskat lidande och livskvalitet. Så kallad palliativ vård.  Idag finns 40 miljoner människor världen över som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Sprickan i existensen. Existentiella perspektiv på livet under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellinor Avén; Joel La Terra; [2021]
  Nyckelord :existential psychology; pandemic; covid-19; multiple perspectives; poetic condensation; existentiell psykologi; pandemi; multipla perspektiv; poetisk kondensering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa en större förståelse för de existentiella teman som aktualiserats under covid-19-pandemin. Vi ville undersöka hur dessa teman upplevts och hanterats, samt vilka eventuella nya perspektiv och förhållningssätt till livsutmaningarna (Yalom, 1980) som tagit form. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta döende patienters existentiella frågor : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Byström; Jessica Sandström; [2021]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Sjuksköterskor; Upplevelser; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ökar både i Sverige och internationellt, vårdformen har beskrivits som komplex då patienter och deras närstående befinner sig i en påfrestande svår existentiell situation. Kommunikation är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. LÄS MER