Sökning: "exit voice loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden exit voice loyalty.

 1. 1. Så bryter vi tystnaden! : En intervjustudie om socionomers strategier för förändring av policies, riktlinjer och metoder som motsäger deras yrkesprofessionella värderingar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Thronée; Beata Olsson; [2018]
  Nyckelord :policy practice; social work; organizational professionalism; occupational professionalism; Hirschman; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social workers in Sweden engage in policy practice to influence policies, guidelines and methods that contradict their professional values. Based on Hirschman’s theory of exit, voice and loyalty, we analyse social workers’ strategies for change. LÄS MER

 2. 2. Kundupplevd kvalitet i hemtjänsten- En kvalitativ studie om den kommunala hemtjänsten i Kalmar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Sverkersson; [2016]
  Nyckelord :quality; homecare; home care service; elderly care; customer expectations; customer experiences; quality aspects; service quality; functional quality; quality in elderly care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study has been based on semi-structured interviews with 10 customers who have chosen Kalmar municipality as homecare service provider. The interviews have been conducted in conjunction with customers granted home care and with a follow-up after one-two months. LÄS MER

 3. 3. The paradox of the persistence of the European Battlegroups :  A study of tensions between integration and disintegration within the European Union

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ellen Lidegran; [2016]
  Nyckelord :EU; EUBG; security community; disintegration; integration; regional organisations; development; loyalty; voice structuring; exit;

  Sammanfattning : In 1998/99 the European Union (EU) acknowledged a need for an autonomous military action force. In 2007 the European Battlegroups (EUBG) were ready for ‘rapid reaction’. Today, in the year of 2016, they have still never been deployed. LÄS MER

 4. 4. Accept eller förkastande av ett fientligt bud - Faktorer som påverkar aktieägarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Uddsten; Love Löfvin Rosén; Björn Hellqvist; Marcus Björk Lindström; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar aktieägare i valet mellan att acceptera eller förkasta ett fientligt bud och att undersöka hur dessa faktorer påverkar aktieägarna. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom en fallstudie, där empiri har samlats in genom ostrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Konsten att verka inom orimlighetens gränser : En studie om socialsekreterares strategier för att hantera sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Esaiasson; Anna Vallin; [2012]
  Nyckelord :social workers; exit voice and loyalty; Street-level bureaucracy; financial aid; job situation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social Work Education today places great importance to convey values such as respect in the relation between social worker and client, and to embrace a user perspective in the professional practice. Yet, many clients find themselves mistreated and ignored and experience social service work as arbitrary and inaccessible. LÄS MER