Sökning: "exjobb rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden exjobb rapport.

 1. 1. Utvärdering av processtyrning vid tillverkning av gasturbiner : En fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; [2020]
  Nyckelord :Runout; Eccentricity; Gasturbine; Rotor; Rotating Machinery; Siemens; Master Thesis Manufacturing; SPS gasturbine; Albert Stenbäck; Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; Albert and Daniel; Kast; excentricitet; Gasturbiner; rotor; rotorer; roterande maskineri; Siemens exjobb; exjobb tillverkning; SPS gasturbiner; Daniel Nyström; Albert Stebäck Juhrich; Albert Stenbäck;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett resultat av utförd fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Studien utfördes som ett DMAIC-projekt i syfte att utvärdera befintlig processtyrning och ge förslag på nya styrparametrar för att styra och övervaka tillverkningsprocessen av rotorer. LÄS MER

 2. 2. Elektroniskt matbeställningssystem (EMS) : Androidapplikation för matbeställning i restauranger

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jerry Fan; Zhouije Fang; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport/exjobb var att utveckla ett elektroniskt matbeställningssystem (EMS) som tillåter både kunder och restauranger att hantera matbeställningar med hjälp av elektroniska apparater (smarttelefoner, surfplattor). Anledningen till varför vi utvecklade ett EMS är p.g. LÄS MER

 3. 3. getResults - Design och utveckling av en app för bättre träning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Institutionen för designvetenskaper

  Författare :Pontus Johansson; [2014]
  Nyckelord :interaktionsdesign; app; applikation; Android; java; användarcentrerad; design; användarvänlighet; användartest; usability; hälsa; träning; prototyp; kravhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today there are many applications for the smartphone on the market whose purpose is to facilitate the training. Applications open up the possibility to log, reporting exercises and progression. Meanwhile, it turns out that the majority of the gym members are still using pen and paper when logging training results. LÄS MER

 4. 4. System för minskad fimpnedskräpning

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :David Berg; [2012]
  Nyckelord :system for reduced butt littering; butt littering; litter; cigarett butt as a lottery ticket; exjobb; fimpnedskräpning; examensarbete KTH; David Berg; litterlott; skräplotteri; minskad fimpnedskräpning; fimp; cigarettfilter; nedskräpning; återvinning; fimp som lott; rapport kth; cigarettfimpar; askkoppar; mobila askkoppar; litterpress; litterbox; innovation; kth innovation; minska skräpet; ändra rökares attityd; rökning utomhus; angripa fimpproblemet; fimpens miljöpåverkan; fimpar hamnar på gatan; pant på fimpar; incitament; system för minskad fimpnedskräpning;

  Sammanfattning : Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytnings­tid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. LÄS MER

 5. 5. Reglering av vridbord

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikTekniska högskolan

  Författare :Dino Kapidzic; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes a master thesis performed at Saab in Arboga. The main purpose was to build a controller for a system containing a turn table and an antenna beam. The idea is to use this system on a boat where it will be exposed to position disturbances due to waves. LÄS MER