Sökning: "exjobb rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden exjobb rapport.

 1. 1. Development of Foot Design for Gasketed Plate Heat Exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Daniel Rundström; [2022]
  Nyckelord :Heat exchanger; bolted joints; product development; FEM.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the process of making the industry more energy efficient, the gasketed plate heat exchanger has an important role as it effectively transfers heat between fluids. This master thesis aims to investigate and develop a new supportive foot for Alfa Laval’s gasketed plate heat exchangers. LÄS MER

 2. 2. Floods and landslides in the Bakokwe catchment, Rwanda: Causes, consequences, and future challenges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Saga Kallner; Martine Ulvtorp; [2022]
  Nyckelord :Flooding; Rainfall; Landslide; Rwanda; Bakokwe; Causes; Consequences; Future challenges; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rwanda is highly exposed to floods and landslides due to intense precipitation, rapid population growth, varied topography and agricultural growth. One of the most vulnerable areas is the Nyabarongo catchment. A subcatchment of the Nyabarongo catchment, Bakokwe, was chosen as a case study for this thesis. LÄS MER

 3. 3. A GENeric Internal Combustion Engine model : LiU-Genie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Oskar Lind Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the demand for control in modern vehicles grows, models are needed to develop a better understanding of processes and engine behavior. The thesis contributes with a generic extended MVEM with SI and CI as well as VVA compatibility and modeling structure using MATLAB/Simulink environment. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av processtyrning vid tillverkning av gasturbiner : En fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; [2020]
  Nyckelord :Runout; Eccentricity; Gasturbine; Rotor; Rotating Machinery; Siemens; Master Thesis Manufacturing; SPS gasturbine; Albert Stenbäck; Albert Stenbäck Juhrich; Daniel Nyström; Albert and Daniel; Kast; excentricitet; Gasturbiner; rotor; rotorer; roterande maskineri; Siemens exjobb; exjobb tillverkning; SPS gasturbiner; Daniel Nyström; Albert Stebäck Juhrich; Albert Stenbäck;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett resultat av utförd fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Studien utfördes som ett DMAIC-projekt i syfte att utvärdera befintlig processtyrning och ge förslag på nya styrparametrar för att styra och övervaka tillverkningsprocessen av rotorer. LÄS MER

 5. 5. Elektroniskt matbeställningssystem (EMS) : Androidapplikation för matbeställning i restauranger

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jerry Fan; Zhouije Fang; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport/exjobb var att utveckla ett elektroniskt matbeställningssystem (EMS) som tillåter både kunder och restauranger att hantera matbeställningar med hjälp av elektroniska apparater (smarttelefoner, surfplattor). Anledningen till varför vi utvecklade ett EMS är p.g. LÄS MER