Sökning: "exkluderande"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet exkluderande.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av arbetssituationen inom byggbranschen - ett underlag för en jämnare könsfördelning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Roger Ranjalingam; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Arbetssituation; Jämställdhet; Glastak; Homosocialitet; Genussystem; Byggbranschen; Intervju; Attraktiv bransch; Underlag;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en analys genomförts av hur kvinnornas arbetssituation i dagslägetser ut i byggsektorn. Byggbranschen är idag nästan helt mansdominerad, andelen kvinnor somär anställda inom byggsektorn är nio procent och i takt med att Sverige växer behövs detkompetent arbetskraft. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande eller exkluderande läromedel? : En analys av läromedel i engelska utifrån genus, etnicitet och funktionsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hamberg Bräck; Sofia Lindblad; [2020]
  Nyckelord :genus; etnicitet; funktionsvariation; representation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur genus, etnicitet och funktionsvariationer representeras i läromedel i engelska för årskurs 3 samt om det har skett någon utveckling från början av 2000-talet tills idag. En läromedelsanalys har utförts av de utvalda läromedlen Lift off Juniors (2002) och Magic! (2019) utifrån perspektiv på genus, etnicitet och funktionsvariationer. LÄS MER

 3. 3. Var är flickorna i elbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Björnestedt; Malin Barta; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; El- och energiprogrammet; Genus; Könssegregation; Påverkningsfaktorer;

  Sammanfattning : Vi har med vårt examensarbete haft som avsikt att utifrån könsfördelningen på el- och energiprogrammet undersöka vilka påverkningsfaktorer det är som har bidragit till ett icke- sökande bland flickorna till el- och energibranschen. Vi ville få kunskap om hur elever anser att studie- och yrkesvägledare kan motarbeta mansdominansen på el- och energiprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning "Hitta språket" Vad händer sedan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Bergqvist; Malin Reuterhäll; [2020]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; förskoleklass; kartläggning; specialpedagogiska insatser; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Abstract Bergqvist, Jenny och Reuterhäll, Malin, (2020). Kartläggning ”Hitta språket”. Vad händer sen? Speciallärarprogrammet, språk-, läs- och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Vad betyder likvärdighet? : Gymnasielärares kunskaper om och arbete för en likvärdig undervisning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Jones; [2020]
  Nyckelord :equality; inclusion; curriculum; likvärdighet; inkludering; läroplan;

  Sammanfattning : En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). LÄS MER