Sökning: "exkludering pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden exkludering pedagogik.

 1. 1. Ett integrerat respektive segregerat förhållningssätt i skolan : En jämförande textanalys av kurslitteratur i specialpedagogik för grundskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jennie Ejner; Elin Norén; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; kurslitteratur och elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap och större förståelse för hur ett integrerat och segregerat förhållningssätt belyses i kurslitteratur i specialpedagogik för grundlärarutbildningen f-6 utifrån en jämförande studie. Metoden utgörs av en textanalys där fyra böcker i specialpedagogik för lärare i en mellanstor stad i Sverige analyseras och jämförs. LÄS MER

 2. 2. ”Vi normaliserar att alla är olika.” : Om inkluderande arbetssätt i den mångkulturella förskolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :Mångkultur; inkludering; exkludering; interkulturell pedagogik; barnkonventionen; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserade på pedagogiken i förskoleklasser som består av mångkultur. Mångkultur har många tolkningar och i detta arbete är det format för barn med utländsk bakgrund och behärskar mer än det svenska språket. LÄS MER

 3. 3. "Vi behöver olika" : Fem elever med autism berättar om sina upplevelser av reguljär skola och resursskola

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Bengtsson; Marielle Svensson; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; autism; funktionsnedsättning; exkludering; elever; grundskola; inkludering; resursskola; skola;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur högstadieelever med autism upplevt sin skolgång, både i den reguljära skola där de först gått och på den resursskola som de gick på då undersökningen genomfördes. Då en resursskola ofta ses som en exkluderande verksamhet, var vi intresserade av vilka upplevelser av inkludering som dessa elever har och har haft samt vilka faktorer i skolan som verkar vara betydelsefulla för dem. LÄS MER

 4. 4. Youth workers experiences of how adolescence in the suburbs can be included in society

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Abou Abboud; [2020]
  Nyckelord :youth worker; youth; segregation; risk factor; protection factor; suburb; Fritidsledare; exkludering; utanförskap; förorten; ungdomar; inkludering; diskriminering; skyddsfaktor; riskfaktor;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase knowledge about leisure leaders' experiences of and opportunities to counteract exclusion and crime among young people in socially disadvantaged suburban areas, and what risk and protection factors they perceive to be important for exclusion and crime. The study is of a qualitative method based on hermeneutic theory of science. LÄS MER

 5. 5. "Vart jag än gick följde de efter mig" : - En Kvalitativ studie av tre självbiografier om mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Lorin Chabo; Nagehan Pek; [2020]
  Nyckelord :mobbning; skola; förövare; offer; självbiografi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the victim’s descriptions of the perpetrators actions based on three autobiographies. The autobiographies Ni vann aldrig (2018), Jag finns (2010) and En mobbads minnen (2006) are based on the authors' subjective experiences of the bullying in school. LÄS MER