Sökning: "exklusion"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet exklusion.

 1. 1. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 2. 2. "Vita Folkhemsdrömmar- Sverige Ska Bli Bra Igen" : Den traditionella klasspolitikens sönderfall i det etnifierade, samtida svenska folkhemmet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :NATHALIE FADULELMULA; [2023]
  Nyckelord :“Folkhemmet”; “Folkhemsidealet”; “Välfärd”; “Etnifiering”; Klassantagonism ; “Populism”;

  Sammanfattning : Genom tillämpningen av en textorienterad kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas framställning av “folkhemmet” och “folkhemsidealet” i partiets valmanifest inför riksdagsvalen 2010-2022, analyserades partiets appropriering av, den tidigare socialistiskt betingade, folkhemsdiskursen. Den empiriska undersökningen tar avstamp ur Per Albin Hanssons “Folkhemstalet”, från en remissdebatt i riksdagen år 1928. LÄS MER

 3. 3. The Violent and Dangerous Suburb : A Qualitative Study of Suburban Youth View of Exclusion, Suburbs, and Suburban Problems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Iman Brkic; [2023]
  Nyckelord :Suburb social problems;

  Sammanfattning : This study examines the perspectives of five young individuals on marginalization, suburbs, and suburban issues. All participants are male and between the ages of 16 and 20 years old, residing and growing up in the suburb of Nydala in Malmö County. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara en sport? : En kvalitativ intervjustudie om fotboll som verktyg i socialt arbete för integrering och inkludering av barn och unga.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Organization; Football; Children and adolescents; Social work; Integration; Social exclusion; Social inclusion; Organisation; Fotboll; Barn och unga; Socialt arbete; Integration; Social exklusion; Social inklusion;

  Sammanfattning : Social policy challenges in terms of structural social changes, consisting of economic, political and social conditions, shed light on integration policy difficulties in the Swedish welfare state. The aim and purpose of this qualitative study was to analyze, based on organizational isomorphism, how representatives from a selected football organization in Sweden understand football as an integrative tool and how they work with integration of children and adolescents through their certified academy. LÄS MER

 5. 5. Aerob tränings påverkan på kognitiva funktioner hos personer med demens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Louisa Vaivade; Moa Myrman; [2023]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer; aerobic exercise; cognitive function;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en vanligt förekommande sjukdom som orsakas av degenerativa förändringar i hjärnan som ger upphov till varierande symtom som försämrat språk, minne och social förmåga. Diverse kognitiva test kan användas som utvärderingsinstrument för att beräkna svårighetsgraden av en demensdiagnos. LÄS MER