Sökning: "exosystem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet exosystem.

 1. 1. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

  Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER

 2. 2. How did Jupiter form?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Calle Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Planet formation; Planet migration; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Two relatively new concepts in planetary science are planetary migration; wherein the planets migrate through the protoplanetary disk as they form, and pebble accretion; wherein the planetesimals which become terrestrial planets and giant planet cores grow through the accretion of small pebbles. Planetary migration has become a generally accepted concept but there is still much to be learned even about how it affected the formation of our own solar system. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik : Samverkan mellan olika aktörer för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Thoor; Linnéa Östblom; [2016]
  Nyckelord :samverkan; barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; föräldrar; aktör; professionella kontakter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur barnets nätverk kan se ut utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt skapa kunskap om hur samverkan mellan förskollärare och föräldrar kan fungera för barn i behov av särskilt stöd. För att få svar på detta använder vi oss av intervju som metod där vi intervjuar både förskollärare och föräldrar som har erfarenhet inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hans-Olof Johansson; [2012-06-13]
  Nyckelord :relationer; roller; aktiviteter; utvecklingsekologi; inkludering; en skola för alla; samverkan; samarbete; planering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och beskriva centrala faktorer som har betydelse för att skapa en skola för alla, utifrån ett exempel från en kommun i Mellansverige.1. Hur skrivs den fram, d.v. LÄS MER

 5. 5. Health is about being happy : A study in an elementary school in the Philippines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lina Magnusson; Sara Bjersgård; [2010]
  Nyckelord :The Philippines; health; Bronfenbrenner; health view; health factors; elementary school;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate how children apprehend health and what factors teachers ascribed have the most importance for 10-12 years old children’s health. By these two questions at issue in our thesis we hope to support teachers’ education of health and suggest where they should put their main focus. LÄS MER