Sökning: "exotiska smådjur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden exotiska smådjur.

 1. 1. Vård av exotiska smådjur : omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristoffer Elofsson; Lilian Eliasson; [2018]
  Nyckelord :reptil; ödla; orm; sköldpadda; stationärvård; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöktes reptilers behov och vilka faktorer som är avgörande för att reptiler ska må bra och hålla sig friska. Samtidigt undersöktes hur väl dessa behov och faktorer tillgodoses och tillämpas i kliniksammanhang och i kommersiell verksamhet som håller reptiler. LÄS MER

 2. 2. Vägledning för djurskyddskontroll av exotiska smådjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Susanna Svens; [2014]
  Nyckelord :exotiska smådjur; djurskyddskontroll; L80; L 80; reptiler; amfibier; burfåglar; akvariefisk; gnagare; kaniner; reptil; amfibie; kanin; burfågel;

  Sammanfattning : Exotic small animals that are commonly kept as pets include aquarium fish, cage and aviary birds, rodents, rabbits (Oryctolagus cuniculus), reptiles and amphibians. These different kinds of animals, even species within the same class, may differ markedly from each other regarding physiology and requirements. LÄS MER

 3. 3. Övervikt hos husdjur : djursjukvårdarens roll

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Matilda Wallman; [2008]
  Nyckelord :bantningsmetoder; viktminskningsprogram; exotiska djur; övervikt; behandling av övervikt; djurägar-compliance; djurägarmotivation; djurfoder; följdproblem; smådjur; djursjukvårdare;

  Sammanfattning : The obesity problem in the world is growing bigger and today even our companion animals are becoming heavier. In this paper the importance of a balanced diet for the companion animal is emphasised. LÄS MER