Sökning: "expectancy teorin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden expectancy teorin.

 1. 1. Motivation i matematik ur ett lärarperspektiv åk 5-6

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Fredrik Ehrling; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värde-teori expectancy-value theory . Inre värde. Nyttovärde. Personligt värde. Kostnad. Förväntningar.;

  Sammanfattning : Matematik är ett av grundskolans kärnämnen, och matematiska kunskaper är avgörande för att människan ska klara vardagen i det moderna samhället. Elever är olika motiverade att lära sig matematik, och lärare har olika sätt att arbeta för att motivera dem. LÄS MER

 2. 2. Digitala hjälpmedel eller inte? : Gymnasieelevers åsikter om digitala hjälpmedel och hur det används i matematikundervisningen

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ronny Bylund; [2019]
  Nyckelord :digital; expectancy-value; mathematics; SAMR; tools; digitala; förväntan-värde; matematik; SAMR; verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att visa hur digitala verktyg används i gymnasiet inommatematikundervisningen, både utav lärare och elever i norra Sverige. Ytterligare undersöksäven elevernas åsikter om dess användning samt om de anser att det underlättar derasinlärningsprocess kring matematik eller inte. LÄS MER

 3. 3. IKT i matematikundervisningen : Hur påverkar det elevers syn på sin motivation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nea Lundmark; [2018]
  Nyckelord :expectancy-value theory; Motivation; matematik; IKT; förväntan-värde teorin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt att investera i gröna byggnader på den kommersiella fastighetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Brandt; Johan Björndal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det är det ekonomiskt försvarbart att investera i gröna byggnader utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Idag svarar fastighets- och byggsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning och miljömedvetenheten ökar alltmer från allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensen om kvarlåtenskapen - en jämförelse av särkullbarns och gemensamma barns rätt till arv i förhållande till efterlevande makes arvsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2018]
  Nyckelord :arvsrätt; familjerätt; särkullbarn; efterlevande make; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish succession law is characterized by strong structures and slow changes. The legislation has not been subject of any major reform since the beginning of the 20th century. Therefore, the current legislation is characterized by elements of old norms and structures. LÄS MER