Sökning: "expectations"

Visar resultat 1 - 5 av 3565 uppsatser innehållade ordet expectations.

 1. 1. Upplever fysioterapeutstudenter icke formella förväntningar gällande träning under utbildningen? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Victoria Eliasson; Emma Eneberg; [2020]
  Nyckelord :Non-formal expectations; exercise; physiotherapy students; stereotypes; students health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förkunskapskrav inom träning finns inte i den grundläggande behörigheten till fysioterapeutprogrammet. Tidigare studier påvisade att en stereotypisk bild av fysioterapeutyrket fanns och att träning är en del av yrket. Fysioterapeutprogrammet lyfts också fram som ett krävande program som kan upplevas stressande. LÄS MER

 2. 2. Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katrin Ring; Cajsa Rausér Porsback; [2020]
  Nyckelord :Kontinuitet; Förväntningar; Mödrahälsovård; Caseload; Barnmorska; Val av vård Continuity; Expectations; Maternity Care; Midwife; Choice of care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caseload kontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. KOLLEGA, PEDAGOG ELLER EXPERT - vad förväntas av en superanvändare?

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Eliasson; [2019-11-06]
  Nyckelord :Superanvändare; PCK; novis; expert; implementering; slutanvändare; IT-stöd; utbildning;

  Sammanfattning : The study has followed the initiation of the implementation process of a new ITsupport at three municipal high schools with a focus on the role of super-users inand for the implementation. Through a method triangulation consisting of interviews,surveys and observations, the organisation's and end-users' expectations ofthe super-users, who the super-users are and which preconditions they have beenprovided with, have been examined with the aim of answering the main question:How do the competencies and characteristics of the super-users respond to the expectationsof the organisation and the end-users and the given framework?This has been accomplished on the basis of a theoretical framework consisting ofDreyfus' theories of familiarity levels and a questioning of them, theories aboutPCK, collegiate learning and, above all, a definition and presentation of the superuserconcept. LÄS MER

 4. 4. The nuances between war and peace - An empirical study of the experiences of peace in Liberia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sarah Hansson; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is concerned with the way we understand and assess ongoing peace processes in contexts of previous intense armed conflict and violence. In particular, this study aims to create an understanding for how peace, in an ongoing peacebuilding process, is experienced by the grassroot population, and how this experience contrasts with international measures of peace. LÄS MER

 5. 5. Utvecklandet av Grit och Dynamiskt mindset inom matematikundervisning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Thina Barbazewski; [2019-09-16]
  Nyckelord :grit; dynamic mindset; school; teacher; math; teaching; qualitative; interview; phenomenology.;

  Sammanfattning : Background: Angela Duckworth, (2017), professor of psychology, claim that some people have so called Grit, while other people do not have it. Grit can be translated or interpreted as a form of perseverance or internal drive. LÄS MER