Sökning: "expediency"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet expediency.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. INTE ÄNNU ETT GOTT EXEMPEL : En kvalitativ undersökning av skolbibliotekets ändamålsenlighet med hjälp av metoden grundad teori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Edit Djurberg; [2021]
  Nyckelord :School library; school librarian; expediency; grounded theory; equivalence perspective; student learning; reading promotion; media and information literacy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The inquiry into strengthened school libraries was submitted to the Swedish Minister of Education at the same time as I started to write my thesis. It states the importance of school libraries and calls for an enhanced role of school libraries in education. LÄS MER

 3. 3. Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements: Validity and compliance with competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pauliina Sutinen; [2018]
  Nyckelord :Post-sale Restrictions; Licensing; Exhaustion Doctrine; Article 102 TFEU; Tying; Abuse of Procedure; Misuse of IP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements and their validity and compliance with competition law emphasize the problematic to what extent the intellectual property holder may enforce its IP rights. In today’s innovative markets, licensing is a one form of how the IP holder may exploit its IPR and obtain revenues. LÄS MER

 4. 4. Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong : A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R, Taiwan and China

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Natalie Choi; [2016]
  Nyckelord :critical discourse analysis; appraisal theory; media analysis; English-language newspaper; hegemony; sovereignty; democracy; Occupy Central; politics; multilingualism;

  Sammanfattning : This paper is concerned with media perceptions and how these manifest as hegemonic practices. Exploring the theme ‘language and politics’, against the backdrop of the Occupy Central with Love and Peace (OCLP) demonstrations in Hong Kong Special Administrative Region (SAR), this paper sheds light on the discursive constructions of media representations in three ‘Chinese’[1] regions as well as on how such representations constitute vested interests. LÄS MER

 5. 5. Ett neutralt bolagsskattesystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Rosenhall; [2014]
  Nyckelord :ränteavdrag; neutralt bolagsskattesystem; lånat kapital; eget kapital; finansieringsavdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteplanering genom så kallade räntesnurror har skapat snedvridningar inom bolagssektorn där företag med stora räntekostnader har kunnat minska den beskattningsbara vinsten genom avdrag. Avsaknaden av en tydlig reglering medförde att Skatteverket lade fram en promemoria år 2008 med förslag om en särskild reglering med begränsning av ränteavdrag som främst motiverades av skatteskäl. LÄS MER