Sökning: "experience-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden experience-based learning.

 1. 1. Samhällskunskapsundervisning baserad på elevers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Deanna Koljanin; Olivia Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to compile research about education based on students’ experiences. As future teachers of social sciences we want to examine what an education based on students’ experiences generates as well as the conditions necessary for an enhanced experience-based education. LÄS MER

 2. 2. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 3. 3. Praktik inom högre utbildning : En kvantitativ studie om praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bea Böröczki; [2019]
  Nyckelord :praktik; teori; erfarenhetsbaserat lärande; anställningsmöjligheter; beteendevetare; beteendevetenskapliga programmet; högre utbildning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare, inom högre utbildning. Studiens teoretiska utgångspunkt är erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

 4. 4. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jana Ricarda Busch; [2019]
  Nyckelord :plastic crisis; frames; behavioural change; pro-environmental behaviour; motivation; responsibility; beach clean-ups; citzen science project; experience-based learning; Spain;

  Sammanfattning : The plastic crisis is one of the major environmental challenges of our times. Plastic pollution impacts our health, water, tourism, fishing and overall ecosystem. Plastic debris has accumulated in natural habitats from the poles to the equator. LÄS MER

 5. 5. "De kommer alltid för sent!" : En vetenskaplig essä om kommunikationsproblem mellan föräldrar och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sonja Aleksic; [2019]
  Nyckelord :Preschool; parents; cooperation; power; communication; professionalism; Förskola; föräldrar; samverkan; makt; kommunikation; professionalitet;

  Sammanfattning : My science- and experience based essay depicts the communicative difficulties I perceive with a special parent couple at my preschool. My questions are: What kind of relationship can I have with the parents based on my duty ethics, utility ethics and virtue ethics? How can the power between me and the parents be described from a power perspective? How can my practical knowledge help me deal with parents who are late? In the essay I present my interpretation of two self-experienced situations that I illustrate in two different stories. LÄS MER