Sökning: "experience-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden experience-based learning.

 1. 1. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 2. 2. Praktik inom högre utbildning : En kvantitativ studie om praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bea Böröczki; [2019]
  Nyckelord :praktik; teori; erfarenhetsbaserat lärande; anställningsmöjligheter; beteendevetare; beteendevetenskapliga programmet; högre utbildning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare, inom högre utbildning. Studiens teoretiska utgångspunkt är erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

 3. 3. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jana Ricarda Busch; [2019]
  Nyckelord :plastic crisis; frames; behavioural change; pro-environmental behaviour; motivation; responsibility; beach clean-ups; citzen science project; experience-based learning; Spain;

  Sammanfattning : The plastic crisis is one of the major environmental challenges of our times. Plastic pollution impacts our health, water, tourism, fishing and overall ecosystem. Plastic debris has accumulated in natural habitats from the poles to the equator. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En undersökande studie om förskollärares arbetssätt kring barns delaktighet och inflytande i projektarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Catherine Nanono; Juanita Klingberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; children s influence; children s participation; preschool teachers; power relationship in preschool; förskola; barns inflytande; barns delaktighet; förskollärare; maktrelation i förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers provide young children with the option to participate and influence in project work at preschool. To narrow the scope, we have focused on two main questions in this study. LÄS MER

 5. 5. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER