Sökning: "experiences"

Visar resultat 6 - 10 av 14438 uppsatser innehållade ordet experiences.

 1. 6. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Localized provoked vulvodynia (LPV) is often a hidden problem that negatively impacts on young women and their relations physical, emotional and socially. There are limited studies about midwives’ experiences of caring for women living with LPV in adolescent health services in Sweden. LÄS MER

 2. 7. Att omlokalisera lektionen. En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av ut- omhusundervisning i grundskolans yngre åldrar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Nilsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :grundskolans yngre åldrar; matematik; naturorienterande ämnen; samhällsoriente- rade ämnen; bild; svenska; värdegrund; natur; formell utomhuspedagogik; didaktiska relationen; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar med utomhuspedagogik i grundskolans yngre åldrar (F-3) resonerar kring sina erfarenheter. För att besvara syftet använ- des en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 8. Collective Subjectivity in Feminist Activism Against Femicide in Turkey. Collective Subjectivity as an Intersectional Strategy in the Struggle Against Femicide in Turkey

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Deniz Altuntaş; [2019-07-01]
  Nyckelord :femicide; feminist activism; collective subjectivity; intersectionality; Turkey;

  Sammanfattning : In Turkey, the data and legal regulations regarding femicide are inadequate. This research suggests that struggle against femicide which adopts an intersectional approach mobilizes women of different identities and backgrounds. LÄS MER

 4. 9. Acid Realities. How Science Enacts the Psychedelic Experience

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Simon Toper; [2019-07-01]
  Nyckelord :LSD; psychedelic; science; neurotheology; agential realism;

  Sammanfattning : The present work has explored how the psychedelic experience is discursively reproduced in contemporary psychological- and neuroscientific research. In focus was scientific articles detailing experimental human studies with LSD, or comparative studies pertaining to subjects previous psychedelic experiences and psychedelic drug use. LÄS MER

 5. 10. Från decentralisering till lärarlönelyft - En studie om sex lärares upplevelser av professions- förändringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Pettersson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Förstelärare; karriärtjänstreformen; lärarlegitimation; lärarprofession; lärarlönelyftet; profession och skolreformer;

  Sammanfattning : Det finns många debatter och forskning om läraryrket får kallas för en profession eller inte och ifall lärarprofessionen ska räknas som en stark eller en svag profession. Det har gjorts ett antal reformer såsom lärarlegitimationsreformen och karriärtjänstreformen med förstelärare och lärar- lönelyftet för att stärka lärarprofessionen. LÄS MER