Sökning: "experiencescapes"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet experiencescapes.

 1. 1. Co-working in an experiencescape - A case study on the consumption in a co-working space combined with a restaurant and café

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emilie Gente; [2020-06-16]
  Nyckelord :co-working; combining concepts; shared spaces; workspace; experiencescapes; customer experience; consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Experiencing the Starbucks Experience - A Cultural Analysis of the Effects of Glocalization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Carissa Typaldos; [2016]
  Nyckelord :Starbucks; experiencescapes; habitus; ethnography; coffee shop; third place; glocalization; Sweden; experience economy; cultural analysis; MACA; atmosphere; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The Malmo Central Station Starbucks opened in 2012 as one of the first Starbucks shops in Sweden. The shop works as a transient location, skillfully designed around its train station location and historical aesthetic. LÄS MER

 3. 3. Sala Silvergruva - Från industri till upplevelse : Från industri till upplevelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jesper Nilsson Engberg; Jonas Gaute; [2016]
  Nyckelord :Tourism; Brand; Symbolic Value; Culture; Mines; Industry; Experience; Turism; Varumärke; Symbolvärde; Kultur; Gruvor; Industri; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to study the effects of when an industry develops from production to become an experience for visitors, this interest comes from previous theoretical studies of the concept experiencescapes. This has been done by a qualitative method which involves both interviews and a content analysis. LÄS MER

 4. 4. The Bookshop as an Experiencescape: the future of the physical book and the bookshop in the digital era

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :George Hill; [2014]
  Nyckelord :Bookshop; Books; English language; Liminality; Fetishism; Sign value; Reading; Digital era; Experiencescape; Experience economy; Ebooks. Kitabevi; Kitap; İngilizce dili; Esiktelik; Fetişizm; İşaret değeri; Okuma; Dijital dönemi; Deneyim; Ebook.; Cultural Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to position the physical and independent bookshop in the digital era, claiming that they do have a strong place there. The rationale of viewing the bookshop as a space in which an experience can be had, intends to give independent bookshops a guide on how to remain as such. LÄS MER

 5. 5. Vem är morgondagens berättare i Värmland? : En fallstudie om förhållandet mellan Värmlandsstrategin, Visit Värmlands besökssida ochsociala media.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Sebastian Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie började med ett antal intryck som tydde på att Visit Värmland skulle kunnaiscensätta ett ”virtuellt upplevelselandskap” i vilket medlemmar och besökare skulle kunnasprida berättelser om aktiviteter efter individuella intressen i fritidsrum längs virtuella stigarinom ramen för Värmlands officiella besökssida. Mitt syfte och mål blev att försöka besvaraföljande frågeställningar: ”vilka är styrkorna i Värmlandsstrategin 2014-2020 som VisitVärmland ska använda till att försöka locka besökare till det värmländska upplevelselandskapet?”,”hur ska Visit Värmland kunna locka besökare till ett ekologiskt hållbart resande?”och ”hur skulle Visit Värmland kunna skapa förutsättningar för sina medlemmar och besökareatt bli medskapare till ett hållbart virtuellt upplevelselandskap i Värmland?”. LÄS MER