Sökning: "experimental"

Visar resultat 1 - 5 av 4722 uppsatser innehållade ordet experimental.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Nyckelord :mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Sammanfattning : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. LÄS MER

 2. 2. Ordförrådsutvecklande undervisning i klassrummet - för alla elever? : En interventionsstudie i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sofie Holstein-Krag; [2022]
  Nyckelord :ordförståelse; ordinlärning; ordkunskap; robust ordförrådsundervisning; språklig sårbarhet; språkstörning; tidiga skolår;

  Sammanfattning : The aim of this intervention study was to examine the effect of Robust Vocabulary Instruction in a Swedish second grade regular classroom setting, to evaluate to which degree a rich vocabulary instruction is beneficial for all students’ vocabulary growth. Sophisticated target-words (tier 2 words) from a children’s book read aloud, were instructed to 24 children in the experimental class, whereas 20 children in the comparison class heard the same story but received no instruction. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa hos unga vuxna med och utan cochleaimplantat : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Angelica Rosengren; Jessica Söderberg; [2022]
  Nyckelord :cochlear implant; hearing impairment; deafness; mental health; SDQ; SDQ 18; cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; psykisk hälsa; SDQ; SDQ 18;

  Sammanfattning : Hörseln är en viktig förutsättning för utveckling av talat språk och kan därigenom påverka den psykiska hälsan. Vid medfödd eller tidigt förvärvad dövhet eller grav hörselnedsättning kan ett cochleaimplantat (CI) opereras in för att underlätta ljud- och taluppfattning. LÄS MER

 4. 4. Doping Layers in Quantum Cascade Lasers: A study in doping density, position and migration effects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik

  Författare :Josefin Reftlér; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Quantum Cascade Lasers (QCLs) consist of several semiconductor materi- als sandwiched together. The QCL achieves stimulated emission in the mid-IR (m-IR) to the THz region of the electromagnetic spectrum by inter-subband transitions. These parts of the electromagnetic spectrum are hard to lase in with conventional means. LÄS MER

 5. 5. Attracting Altruistic Talents - A quantitative study on how ethnic diversity portrayals in advertising impact organizational attractiveness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Annie Johnson; Isabelle Bjärlestam; [2022]
  Nyckelord :Ethnic diversity; organizational attractiveness; advertising; employer brand; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of consumer advertising on potential employees. More precisely, it investigates how consumer advertising portraying ethnic diversity impacts the advertising company's organizational attractiveness as an employer. LÄS MER