Sökning: "experimentell musik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden experimentell musik.

 1. 1. Hur bildas konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet online? : En konceptualisering som skildrar hur uppfattningsprocessen går till

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Wärja Izabelle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på varumärkespersonlighet som benämns brand personality på engelska och refererar till den personlighet och de egenskaper individer associerar till ett varumärke. Uppsatsen tar språng ur tidigare forskning som betonar vikten av att undersöka hur konsumenters uppfattningar omett företags varumärkespersonlighet bildas och vilket eller vilka element som kan tänkas påverkadenna bildningsprocess vilket har studerats inom kläddetaljhandeln online. LÄS MER

 2. 2. Musikmaskiner och döda fruar : En vetenskaplig essä om musiskt-filosofiskt tänkande och musikcentrerad undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tobias Pihlblad; [2018]
  Nyckelord :music-centric teaching; new materialism; existential dimensions of music; plaisir; jouissance; musikcentrerad undervisning; neomaterialism; musikens existentiella dimensioner; plaisir;

  Sammanfattning : With this scientific essay I examine, what I choose to phrase as, music-centered educational practices in contemporary Swedish preschool. Using two personal experiences of these practices as empirical data, I aim to discern what types of philosophical and musicological ideas have helped shape their formation. LÄS MER

 3. 3. Musikterapi för patienter med utmattningssyndrom : En pilotstudie inom primärvården

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Dana Schwarze; [2018]
  Nyckelord :musikterapi; utmattning; utmattningssyndrom; utmattningsdepression; KBT; kognitiv beteendeterapi; primärvård; vårdcentral;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat i vårt samhälle under de senaste åren och diagnosen utmattningssyndrom har blivit ett utmanande tillstånd inom primärvården. Det finns inga etablerade evidensbaserade behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. Math-in-Action : Att lära matematik med estetiska lärprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Catarina Jeppsson; Anna Englund Bohm; [2017]
  Nyckelord :matematik; estetiska lärprocesser; estetiska arbetsformer; motorik och skolprestation; musiskt lärande; musik och skolprestationer; aritmetik och tallinje; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt inspirerat arbetssätt samtom det finns skillnader i resultat mellan motoriskt starka respektive motoriskt svaga barn. Avsikten var även att undersöka vilka aktiviteter ochlekar som lämpar sig för att träna barns förmåga inom matematikområdet som interventionen byggde på. LÄS MER

 5. 5. The How or the What : The Impact of Narrative Style on Empathy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anders Öhberg; Karin Paul; [2017]
  Nyckelord :Empathy; narrative style; cognitive empathy; affective empathy; psychotherapy; valence; arousal;

  Sammanfattning : Narratives in the forms of music or literature have traditionally been highlightedfor their ability to evoke empathy; however, the specific features of the narrativethat serve as the underlying mechanisms responsible for this effect remain unclear.The aim of the present study was to examine the impact of a narrative’s style onempathy. LÄS MER