Sökning: "experimentfilm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet experimentfilm.

 1. 1. Förekomst av frånvaro

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Annika Bergström; [2017]
  Nyckelord :Animation; experimentfilm; konstfilm; dokumentär; teckning; skiss; rörelse; stillhet; närvaro; frånvaro;

  Sammanfattning : Frånvaro (av något, beskrivningar, tolkningar, svar) föder ett sökande, och sökandet innebär en engagerad närvaro. Allt konstnärligt arbete handlar i grund och botten om samma sorts ställningstaganden. Att lägga till eller lämna ifred. Att hitta balansen mellan beskrivningar och frånvaro av beskrivningar. LÄS MER

 2. 2. GLORIOUSLY REPEATING - FRÅN LOOP TILL LOOP: EN STUDIE AV MARTIN ARNOLDS INSTALLATIONSKONST

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Mikael Blomqvist; [2013]
  Nyckelord :Martin Arnold; found footage; experimentfilm; ontologi; installationskonst; Languages and Literatures; Performing Arts; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brutna Konventioner : Experimentell Film som Egen Genre

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Peter Hallenquist; [2010]
  Nyckelord :experimentell film; experimentfilm; genreteori; konventioner; fallstudie;

  Sammanfattning : The focus of Broken Conventions is experimental cinema, that big body of film existing outside the limiting boundaries of the mainstream cinema industries. The goal is to provide a broad view of this abstract and hard-to-define area of film studies, by searching for an answer to the question; what is experimental cinema and can it be viewed as a genre of its own? In doing so, I will explore the theoretical discourse surrounding the topic, as well as provide case studies of several experimental films. LÄS MER