Sökning: "exploitation film"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden exploitation film.

 1. 1. Purification : Research & Exhibition

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Rodrigo Nicolas Albornoz; [2019]
  Nyckelord :Installation; post-colonialism; labor; marginal societies; drugs; Indigenous culture;

  Sammanfattning : In recent years I have been working on topics related to Post-colonialism in South America, as well as the conditions of immigrants in Europe. The main interest of my work involves questions about my roots and personal stories of migration. This situation has been the engine of my art for the last ten years. LÄS MER

 2. 2. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Embodying the Other - A Cross-Cultural Understanding of Misrepresentational Oppression

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Eva-Marie Elg; [2016]
  Nyckelord :Embodiment; trans; the Other; embodying; crip; cinema; cripface; transface; blackface; Europe; Asia; Otherface; reversal; US; voyeuristic; gaze; phenomenology; imperial; colonial; male; critical whiteness; queer; monster; grotesque studies; gender; post-Darwanism; post-colonial; posthumanism; post-humanism; elite; culture; homogenous; industry; star; ableism; ableist; transphobic; show; freak; representation; misrepresentation; traditions; phenomena; bodies; morphing; hijra; Tamil; global; katoey; third gender; invisibility; visibility; uglyface; mediatedness; media; transing communication; animalizing; infantalizing; funny bodies; immoralizing; sexualizing; comedy; as; comparison; social; transing; queering; self-reflection; relations; looking; progressive; progression; freakery; mockery; awards; Academy; ridicule; Sensationalization; Trivialization; Stabilization; Rationalization; exorcized; bounderies; portrayals; violent; hetero-domesticity; violence; India; drag; faux; pathologised; tomboi; Thailand; character; deviant; Non-Normative; Normative; whitewashing; old age; identity; years; 102; monstreous; 2017; 1915; fantasy; stardom; Little Mermaid; figures; non-human; super-human; actor; exploitation; exclusion; transsexual; transversal; transman; transwoman; transgender; funkis; experiments; transperson; misrepresentational; psychology; oppression; North America; patriarchal; Frozen; films; isolated; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis offers a holistic perspective on the phenomenon of embodying Otherface. It provides a deeper insight into the categories Transface and Cripface, the latter being a term for an able person depicting a person with visible or invisible disabilities, also referred to as cripping up. LÄS MER

 4. 4. Med rätt att parodiera : Ett undantag till upphovsrätten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Vintersvärd; [2013]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; parodi; musik; litterärt verk; film; bild; konstverk;

  Sammanfattning : Parodins tillåtlighet beror på hur den rättfärdigas, som självständigt verk eller som bearbetning med varierande förfoganderätt som följd. Rättfärdigandet är beroende av hur fritt parodin utformas i förhållande till sin förlaga vilket gör att tillåtligheten måste avgöras i varje enskilt fall. LÄS MER

 5. 5. Barnsexturismen i Thailand – en svensk angelägenhet? Svenska aktörers agerande ur ett globalt rättviseperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Qvick; [2010]
  Nyckelord :Child sex tourism; Thailand; social problems; actors; global; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to analyze how the child sex tourism is looked upon and how Swedish actors on the global arena act against the child sex tourism in Thailand. The United Nations define child sex tourism as "trips organized from within the tourism sector, or from outside this sector but using its structures and networks, with the primary purpose of effecting a commercial sexual relationship by the tourist with residents at the destination”. LÄS MER