Sökning: "explorativ undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden explorativ undersökning.

 1. 1. Digitalization as a Parameter in Credit Assessments for Commercial Real Estate Companies on the Swedish Office Market : Existing Challenges and Future Opportunities for Credit Institutes and Real Estate Valuers

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adam Denlert; Saga Zheng; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Credit assessment; Real Estate valuation; Sustainability; Operational efficiency; Customer satisfaction; Digitalisering; Kreditgivning; Fastighetsvärdering; Hållbarhet; Operationell effektivitet; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : The digital development in today's society is taking place at an impressive speed wheredigital solutions are implemented in all segments to make the world a smarter place tolive in. The real estate industry, has from a historical point of view, been consideredconservative and viscous for changes; however, the industry is facing major changestoday as digital technology is implemented in buildings with the purpose of makingthem smarter. LÄS MER

 2. 2. Kalkylmetoder vid offentliga investeringar : en jämförelse mellan fyra kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Emma Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Kommuner; kalkylmetoder; investeringar; osäkerheter; offentliga investeringar;

  Sammanfattning : Idag finns det 290 kommuner i Sverige som har ett stort ansvar för samhällsservicen invånarna nyttjar. För att utveckla samhället och dess funktioner krävs det investeringar varje år. Ett beslutsunderlag som ligger till grund för investeringarna är investeringskalkyler. LÄS MER

 3. 3. Culture Creation in a Semi- Enclosed Environment : The superyacht case

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MALIN PERKINS; [2021]
  Nyckelord :Organisational culture; culture creation; semi-enclosed environment; superyacht; Organisationskultur; kulturskapande; halvslutna miljöer; superyacht;

  Sammanfattning : Organisational culture is a construct for conceptualising the way people experience and describe their work setting, and can be linked to organisational benefits and employee well-being. Researchers suggest that culture is created through group dynamics and interactions over time, the influence of surrounding environment and the founders of the organisation. LÄS MER

 4. 4. Vännen nära till hands : En undersökning av fenomenet nomofobi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Daniel Lipiäinen; [2021]
  Nyckelord :nomophobia; mobile phone dependency; smartphone dependency; mental health; nomofobi; mobilberoende; smartphoneberoende; psykisk ohälsa
;

  Sammanfattning : Studien undersöker nomofobi, en förkortning av ‘no mobile phobia’, där individer upplever negativa känslor eller tankar då de finner sig utan sin mobiltelefon. Med mätinstrumentet Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) som underlag utvecklades den svenska versionen NMP-Q-SE, som består av 19 påståenden. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär det empiriska fenomenet hållbarhetscontroller och vad arbetar denna med? : En explorativ studie på hållbarhetscontrollers roll i företag 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Akash Parmar; Isabella Kormos Bremberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability controller; sustainability controller’s role; sustainability controllers task; sustainability controller knowledge; sustainability; business controller; traditional controller; hybrid controller; Hållbarhetscontroller; hållbarhetscontrollers roll; hållbarhetscontrollers arbetsuppgifter; hållbarhetscontrollerns kunskaper; hållbarhet; business controller; traditionell controller; hybrid controller;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Till följd av samhällets och företags ökade medvetenhet avseende hållbarhet har det banat ny väg för idéer om vad som utgör styrinformation i företag. Hållbarhet har blivit allt mer integrerat inom företag vilket har förändrat dess interna processer. LÄS MER