Sökning: "explorative GIS"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden explorative GIS.

 1. 1. Spatial Heterogeneity of Weather impacts on Cycling Flows within Gothenburg, Sweden - A Geographic Framework for Local Pattern Analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Filip Olsson; [2019-10-25]
  Nyckelord :spatial heterogeneity; cycling; weather; local climate zones; explorative GIS;

  Sammanfattning : Background: In the past decade, the phenomenon of spatial heterogeneity has started to gaintraction in studies of cycling and weather. Cycling is usually the mode of transportation that ismost affected by inclement weather and the scientific consensus about how weather impactscycling behaviour on a general scale is for the most part well-established. LÄS MER

 2. 2. Gender, Mobilities and Public Transport: Exploring the daily mobilities of women in Rosengård since the arrival of the train

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kate Flowerday; [2019]
  Nyckelord :Public Transport; Gender; Feminist Geography; Accessibility; Social Sustainability; Critical GIS; Time-Space Geography; Mobility Justice;

  Sammanfattning : This thesis is an exploration of gendered daily mobilities amongst local women in Rosengård since the inauguration of the new train station and railway service into the district. Implementing a feminist, qualitative and explorative approach to mobilities, the research poses three principal questions: how women are using public transport in their daily mobilities; what restrictions they are facing in these mobilities; and finally, the extent to which the new Rosengård train station is working towards social cohesion in Malmö. LÄS MER

 3. 3. Integrering av BIM- och GIS-data på semantiska webben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linus Häggström; [2018]
  Nyckelord :Semantic web; BIM; GIS; linked data; Semantiska webben; BIM; GIS; Länkade data;

  Sammanfattning : Jordens befolkning beräknas öka med 2 miljarder människor fram till år 2050. Samtidigt som befolkningsmängden ökar kommer befolkningstätheten i städerna öka. Det gör att städerna måste bli smartare och mer hållbara för att klara av befolkningsökningen. LÄS MER