Sökning: "explosion load"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden explosion load.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Fallviktsförsök på skjuvarmerade betongbalkar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Louise Atterling; My Widmark; [2022]
  Nyckelord :Concrete beams; impact load; dynamic load; shear reinforcement; shock load; vibrations; signals;

  Sammanfattning : Standards and regulations for dimensioning of load-bearing structures are based on the response of load-bearing structures subjected to loads without variation in time. In the event of an accidental load, e.g. a collision or explosion, causes the load to have a rapid variation in the time resulting in a dynamic response. LÄS MER

 3. 3. Design Development of a Hydrostat : Construction of a hydrostat used in an underwater SAI-unit

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abbas Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Hydrostat; Saab Dynamics; Design; UNNDEX; Pressure;

  Sammanfattning : Working with and providing different military and industrial solutions, SBD’s (Saab Dynamic) work also involve underwater equipment and underwater weapon (UW) systems. Nowadays, there are a number of standards that should be followed to make weapon systems safe to use, transport and handle. LÄS MER

 4. 4. Eurokodens dimensioneringsmetoder för robusta bärverk under exceptionella förhållanden

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Gabriel Kridih; Rohullah Safi; [2020]
  Nyckelord :Accident load; unknown accident load; exceptional load; impact load; robustness; ductility; risk analysis; tension tie; key element; alternative load paths; progressive collapse; Olyckslast; okänd olyckslast; exceptionell last; påkörningslast; robusthet; duktilitet; riskanalys; förband; dragband; väsentliga bärverk; alternativa lastvägar; fortskridande ras;

  Sammanfattning : Denna rapport inleds med övergripande genomgång av dagens gällande regelverk, Eurokod, medförklaring av olika begrepp som är relaterade till ämnet robusthet. Det görs en genomgång av huren byggnadskonstruktör bör beakta robustheten med förslag vid olika dimensioneringssituationerenligt norm. LÄS MER

 5. 5. WSN Routing Schedule Based on Energy-aware Adaptation

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tingqing Peng; [2020]
  Nyckelord :Multi-objective Optimization Problem; Routing schedule; KSP; Wireless sensor network;

  Sammanfattning : In view of the problem of uneven load distribution and energy consumption among nodes in a multi-hop wireless sensor network, this research constructs the routing schedule problem as a MOP (Multi-objective Optimization Problem), and proposed an energy-aware routing optimization scheme RDSEGA based on multi-objective optimization. In this scheme, in order to avoid the searching space explosion problem caused by the increase of nodes, KSP Yen's algorithm was applied to prune the searching space, and the candidate paths selected after pruning are recoded based on priority. LÄS MER