Sökning: "export av försvarsmateriel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden export av försvarsmateriel.

 1. 1. New Public Management och svensk vapenexport : En studie av svensk lagstiftning under åren 1981 till och med årsskiftet 2015/2016

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Susanna Bergström; [2017]
  Nyckelord :New Public Management; vapenexport; lagstiftning; export av försvarsmateriel;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes huruvida regeringen och riksdagen påverkats av ett New Public Management perspektiv (förkortat NPM) i lagstiftningsarbetet om vapenexport under åren 1981 till och med årsskiftet 2015/2016. Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ analys del av ämnet och materialet utgjordes av propositioner i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Svensk vapenexport - varför (inte)? : En undersökning av för- och motargument till Sveriges export av krigsmateriel

  L3-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Rosengren; [2012]
  Nyckelord :Vapen; krigsmateriel; försvarsmateriel; export;

  Sammanfattning : .... LÄS MER