Sökning: "export mellanhänder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden export mellanhänder.

 1. 1. DEN CHILENSKA AFFÄRSKULTUREN : Om svenska företags affärsmöjligheter i Chile

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yenny Venegas Barra; [2013]
  Nyckelord :Internationalisering; export; den chilenska affärskulturen; faktorer som utformar kulturen; nätverk och mellanhänderna;

  Sammanfattning : Latinamerika är en kontinent i utveckling, som även kallas för en tillväxtregion.  Man har sett en stabil och positiv ekonomisk utveckling i Latinamerika de senaste tio åren, framför allt i Brasilien, Mexico, Colombia, Peru och Chile. Chile utmärker sig inte enbart för sin ekonomi utan också för sin politiska stabilitet. LÄS MER

 2. 2. En risig marknad? : En analys av rismarknaden i Vietnam ur ett effektivitets- och jämlikhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Eriksson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ris är en mycket viktig vara för Vietnam och dess befolkning. För Vietnams ekonomi har ris en tvådelad roll. Dels är riskonsumtionen bland Vietnams befolkning mycket stor och uppgår till runt 150 kilogram per person och år. Dels är det en av Vietnams viktigaste exportvaror och Vietnam är världens näst största exportör av ris. LÄS MER