Sökning: "exportkontroll"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet exportkontroll.

 1. 1. Demokratikriterium för fred? En idéanalytisk studie av demokratikriteriet i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Malmborg; Tanya Möller Forastieri; [2019]
  Nyckelord :demokrati; fred; krigsmaterielexport; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den statliga utredningen Skärpt exportkontroll av krigsmateriel föreslås att ett demokratikriterium införs i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten. Anledningen som anges är att det ska hjälpa Sverige att förverkliga sin utrikespolitiska målsättning att bidra till internationell fred och säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Det exportindustriella komplexet : en idéanalys av den svenska krigsmaterielexporten som spänningsförhållande mellan regeringens intressen och övertygelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedvig Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Human rights; democracy; export of warfare material; warfare material industry; defence policy; security policy; foreign policy; circumstance of tension; Mänskliga rättigheter; demokrati; krigsmaterielexport; krigsmaterielindustri; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; spänningsförhållande; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the circumstance of tension within the social-democratic Swedish government regarding the Swedish arms trade. The main analysed material consist of six official state documents, three state writings, two government bills and one state information sheet. LÄS MER