Sökning: "exposedness"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet exposedness.

 1. 1. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
  Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER

 2. 2. Normativa föreställningar och missförhållanden på arbetsplatsen: en kvalitativ forskningsstudie om kabinpersonalens arbetssituation och maktasymmetrier som samspelar i skapandet av missförhållanden på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Arjeta Shala; Izabela Nowak; [2018]
  Nyckelord :cabin crew; harassment; power; intersectionality; sex-coded practitioners; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the working conditions for the cabin crew, if they are subjected to power oppression, like harassment, and how gender-coded practitioners and gender conceptions are made as processes within the organization. We have created this study as a feminist contribution to the labor market studies, gender studies and law studies since harassment crosses all these disciplines. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av stress i arbetslivet hos fysioterapeuter inom primärvård : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Isabelle Hållén; Fia Jansson; [2018]
  Nyckelord :physiotherapists; primary health care; work-related stress; coping strategies; stressors;

  Sammanfattning : Background: Physiotherapist is one health care profession with an increased exposedness for work-related burnout. Purpose: To investigate the experience of work-related stress in physiotherapists within primary health care in Sweden as well as coping strategies to manage stress at work. LÄS MER

 4. 4. En del av jobbet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Majala; [2018]
  Nyckelord :Coping; Fysiskt våld; Psykiskt våld; Socialsekreterare; Utsatthet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka anställda socialsekreterares upplevelse och copingstrategier gällande arbetsrelaterad utsatthet. Med utsatthet har fysiskt- och psykiskt våld avsetts. Utsatthet bland socialarbetare har varit ett ökande fenomen de senaste åren och antalet sjukskrivningar har med detta också ökat. LÄS MER

 5. 5. Normkreativt filmskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Tim Lundin; Sebastian Olsson; [2017]
  Nyckelord :Normkreativitet; normritik; film;

  Sammanfattning : Där det finns människor finns även sociala normer och filmmediet är inget undantag. Film kan användas för att förstärka dessa normer likväl som de kan användas för att bryta dem. Normer kan skapa en utsatthet och utanförskap för de personer som är avvikande. LÄS MER