Sökning: "expressivearts"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet expressivearts.

  1. 1. Att arbeta och leva i Hälsoträdgården : relationen mellan en terapeuts yrkesperson och privatperson

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Eva Solhäll; [2017]
    Nyckelord :practical knowledge; work; incounter; professionalism; approach; life-worlds; healing garden; expressivearts; naturebased interventions; existential health; praktisk kunskap; arbete; möte; professionalitet; förhållningssätt; livsvärldar; hälsoträdgård; uttryckandekonst; naturunderstödda interventioner; existentiell hälsa;

    Sammanfattning : I essäns form utforskar jag i den här uppsatsen gränser och förhållningssätt för arbete och privatliv.  Jag reflekterar kring hur arbete tar plats i min yrkespraktik där jag lever och verkar till stora delar på samma ställe, Färentuna Hälsoträdgård, en tillrättalagd mötesplats för hälsofrämjande, förebyggande och läkande för främst psykosocial och existentiell hälsa. LÄS MER