Sökning: "extended autonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden extended autonomy.

 1. 1. Artificial Motivation? The Influence of Artificial Intelligence on Motivation in the Financial Industry

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Edvin Ek; Philip Lennhammer; [2019]
  Nyckelord :AI; machine learning; motivation; finance; organization;

  Sammanfattning : Technology is a driver in society and recently artificial intelligence (AI) has become a discussion for debate. The spreading of popular fiction has in some instances misguided the views of the general public, giving rise to different beliefs in the impact it may have. LÄS MER

 2. 2. Intellektuellt funktionsnedsatta personers självbestämmanderätt vid beslut inom hälso- och sjukvården : En analys om svensk gällande rätt och dess förenlighet med CRPD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Asal Gohari; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; CRPD; självbestämmande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse and discuss the possibility for people with intellectual disabilities to give valid consent within the Swedish healthcare system, since consent is a requirement according to the Patient Act. This thesis is specifically limited to people with intellectual disability who also are included in the third person group of the Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LÄS MER

 3. 3. Jag känner, reflekterar och agerar i samspel med omgivningen – En psykologisk förståelse av självupplevd autonomi testad på en grupp sydskånska pensionärer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Jost Auf Der Stroth; Linnea Hall; [2019]
  Nyckelord :autonomi; självskattningsformulär; psykologi; filosofi; psykoterapi; tanke – känsla – handling; livstillfredsställelse; äldre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är både en teoretisk redogörelse för en psykologisk förståelse av autonomi och en pilotstudie på ett nytt självskattningsformulär för självupplevd autonomi.Författarna utvecklade en stipulativ definition av självupplevd autonomi utifrån filosofisk och psykologisk litteratur: En människa upplever sig som autonom i den grad hon anser sig 1) förmögen att reflektera kring sitt tänkande och sina impulser, 2) vara i kontakt med sina egna känslor och kunna relatera till andras upplevelser, samt 3) agera i enlighet med sin identitet och sina värderingar, i relation till den omgivning hon verkar i över tid. LÄS MER

 4. 4. Sino-African relations and ODA in the 21st century

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Matilda Dunfjäll; [2018]
  Nyckelord :China; Africa; public expenditure; development aid; south-south cooperation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between Chinese aid and public expenditure in human development sectors in African nations. This is achieved through analysing the change of public expenditure in the education and health sectors of the top two African recipients of Chinese ODA – Ethiopia and Cote d’Ivoire, with an extended analysis to an additional five nations. LÄS MER

 5. 5. Wheel-terrain contact angle estimation for planetary exploration rovers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Ria Vijayan; [2018]
  Nyckelord :Contact angle; Side slip angle; Nonlinear Kalman filter; Differential Kinematics; ExoMars BB2; Planetary exploration rovers;

  Sammanfattning : During space missions, real time tele-operation of a rover is not practical because of significant signal latencies associated with inter planetary distances, making some degree of autonomy in rover control desirable. One of the challenges to achieving autonomy is the determination of terrain traversability. LÄS MER