Sökning: "extended security"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden extended security.

 1. 1. Information Operations & The Rising Threat in the Cyber Domain. Case Study of Finnish Governments Addressing the Cyber Threat Environment and Policies Countering Information Operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tuuli Marjaana Järvinen; [2021-07-27]
  Nyckelord :Information operations; information warfare; cyber environment; extended security; policy analysis; hybrid influence;

  Sammanfattning : This research was inspired by two courageous Finnish women, journalist Jessikka Aro and PhD Saara Jantunen, who shined a light on Russian hostile behaviour on the Internet and started discussions about information operations nationally and internationally all over the world. Due to personally becoming a target of aggressive information campaigns, Jessikka Aro had to move abroad from her home as the FinnishSecurity and Intelligence Service suggested there is nothing to be done to counter theattacks or safeguard her from getting harassed online and "offline". LÄS MER

 2. 2. Migrating Abroad : Factors and Experiences of Bangladeshi Students in Umeå, Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Md Lutful Bin Faruq; [2021]
  Nyckelord :Higher Education; Bangladeshi Students; Sweden; Push and Pull factors;

  Sammanfattning : The predominance of International Higher Education has switched from the USA, Canada, England and Australia, the pioneers of internationalization of higher education, to Europe and other countries. European countries have become the higher study destination for many students from all over the world. LÄS MER

 3. 3. Avskräckning i svensk säkerhetsstrategi : En renässans för totalförsvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Karl Banelind; [2021]
  Nyckelord :säkerhetsstrategi; avskräckning; utökad avskräckning; totalförsvar; civilförsvar;

  Sammanfattning : This study investigates the contemporary Swedish deterrence strategy through a qualitative text analysis. Since the 1950s and onwards Sweden has adopted deterrence strategy in different size and shape, adapted to the different challenges of its respective time, as part of its defense and security policy. LÄS MER

 4. 4. Byggprojektets arbetstider : En studie om förändrade arbetstider i ett byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Samuel Bylander; [2021]
  Nyckelord :Working hours; production time; redevelopment project; shift work; change of process; Arbetstid; Produktionstid; Ombyggnadsprojekt; Skiftarbete; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt använder idag cirka 21% av den tid som finns tillgänglig och står under den övriga tiden stilla. Samtidigt beräknas ungefär en tredjedel av arbetsdagens timmar försvinna som slöseri. En optimal situation hade inneburit ett 100% nyttjande av den tillgängliga tiden vilket i sig kunnat innebära en ökad effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av palliativ vård vid livets slutskede i hemmet: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Evelina Persson; Natsanet Tesfay Tekie; [2021]
  Nyckelord :Experiences; home care; literature review; palliative care; relatives.; Litteraturöversikt; närstående; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är utvecklad för att förebygga samt lindra lidande och främja en god livskvalitet samt död i livets slut både för patient och närstående. Det är vanligt att närstående agerar som kontaktperson med vården. Detta är en viktig faktor för att den palliativa vården skall kunna fungera i hemmet. LÄS MER