Sökning: "extended work availability"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden extended work availability.

 1. 1. FinTech: The role of Perceived cybersecurity and Organizational trust

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Laurent; Robin Sinz; [2019]
  Nyckelord :FinTech; Cybersecurity; TAM; Trust;

  Sammanfattning : Context: The advent of the Information and Communication Technologies mostly referred to “digitalization”; offers a new paradigm. Information technology is now perceived as a disruptive innovation capable of shaking up the traditional financial industry. LÄS MER

 2. 2. Boundary-less work and digital mobile media : A qualitative exploration of employees’ work-life balance in the context of constant online availability

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Holmgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital mobile media have a major influence on organizations today. The technology has enabled a flexible work environment where employees can get work done without the limits of time and space. The boundary-less working conditions have come with possibilities but also resulted in new expectations of extended work availability. LÄS MER

 3. 3. Återhämtningsupplevelser och deras samband med förväntningar, förlängd jobbtillgänglighet och friskvårdsbidrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Jäfvert; Hobbe Eriksson; [2018]
  Nyckelord :recovery; extended work availability; expectations; wellness grant; work during leisure; The Recovery Experience Questionnaire; återhämtning; förlängd jobbtillgänglighet; förväntningar; friskvårdsbidrag; fritidsförlagd arbetstid; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur ett företags medarbetares återhämtning ser ut och dess samband med förväntningar och förlängd jobbtillgänglighet. Friskvårdsbidrag och fritidsförlagd arbetstid har även undersökts i relation till återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad användarvänlighet hos kunskapsbeskrivningar för mjukvaruutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Rikard Nordström; Johan Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :software; engineering; organization; availability; usability; mjukvara; teknik; organisation; tillgänglighet; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Society’s need for software is drastically increasing in tandem with elevated requirements for functionality and security. It is therefore necessary to investigate what sort of competences are needed for high-quality development and maintenance of software. LÄS MER

 5. 5. Employees’ experiences of work-life balance

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Tika Råsbrant; [2016]
  Nyckelord :Work-life balance practices; family; gender; roles; professional career;

  Sammanfattning : In recent years, the interest in work-life balance within organizations has increased to a great extent due to the high technology development such as smartphones, laptops, tablets etc. The existing high technology work equipment has generated a possibility for employees to be more available and work more if needed and expected by the employer. LÄS MER