Sökning: "extensive holding"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden extensive holding.

 1. 1. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 2. 2. SVT, vikarier och granskningsidealet : Upplever redaktörer att det journalistiska uppdraget äventyras genom kortsiktiga anställningsformer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Wiktor Lidvall; Ludwig Fleetwood; [2024]
  Nyckelord :SVT; public service; professionalization; journalism; job security; investigative journalism;

  Sammanfattning : The journalistic mission, crucial to a functioning democracy, requires journalists to act as “watchdogs”. By holding people in power accountable, journalists play their part in ensuring that our society is deserving of these lofty democratic standards. LÄS MER

 3. 3. Energy efficiency of smelting of scrap aluminium in HPDC facilities : Available and upcoming technologies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Bogdan Radu Racsi; [2023]
  Nyckelord :high pressure die casting; HPDC; energy efficiency; cast house remelting; internal aluminium scrap; melting furnace; melting and holding furnace; drivers; barriers;

  Sammanfattning : The aluminium industry is anticipated to witness a surge in demand, with projectionsof a two to three-fold increase by 2050. Meeting environmental objectives andaddressing the growing emphasis on sustainability from both the industry andconsumers seeking eco-friendly products present significant challenges. LÄS MER

 4. 4. Barn med övervikt : En litteraturstudie med fokus på distriktsköterskans samtal med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sanna Dahlin; Sara Selldén; [2023]
  Nyckelord :District nurse; child health care; child; overweight; conversation; caregiver; Distriktsköterska; barnhälsovård; barn; övervikt; samtal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikten ökar och ses allt mer i yngre åldrar. Vårdnadshavares levnadsvanor, val, socioekonomisk status och tid att spendera med sitt barn påverkar barnets risk att drabbas av övervikt. LÄS MER

 5. 5. Kreditgivningsprocess till SME : Vilken redovisningsinformation upplever banker behov av på grund av informationsasymmetri vid kreditgivning till SME?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Biniam Zeru Tkue; Kristina Nedeljkovic; Sundus Jama; [2023]
  Nyckelord :SME; credit assessment process; information asymmetry; 5c-model; risk assessment; cash flow analysis; financial reporting information; SME; kreditbedömningsprocess; agentteori; 5c-modell; riskbedömning; kassaflödesanalys; redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Bakgrund: SME (små och medelstora företag) spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Trots deras betydelse möter dessa företag ofta utmaningar när de försöker få tillgång till finansiering från banker. LÄS MER