Sökning: "extensivt"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet extensivt.

 1. 1. Beaktande av OECD:s riktlinjer, Shell-vklart? Om möjligheten att beakta riktlinjerna för internprissättning vid tillämpning av principen om verklig innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av principen om rättshandlingars verkliga innebörd följer en möjlighet för rättstillämparen att förbise en rättshandlings rubricering till förmån för det faktiska handlandet, i de fall det föreligger en distinktion däremellan. I detta hänseende har civilrätten beskrivits som prejudiciell i relation till den skatterättsliga disciplinen. LÄS MER

 2. 2. Ivermektinbehandling av svenska hästar naturligt infekterade med cyathostominer : utvärdering av effekt och egg reappearance period

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecca Lindfors; [2022]
  Nyckelord :små blodmaskar; liten blodmask; makrocykliska laktoner; avmaskning; anthelmintikaresistens; ERP; FECR;

  Sammanfattning : Små blodmaskar, cyathostominer, är hästens vanligaste inälvsparasit. Parasiterna har en direkt livscykel som innefattar både ett frilevande stadium på betesmark samt utveckling och förökning inne i värddjuret. LÄS MER

 3. 3. Information Flow and Local Observables in Many Body Localized Systems

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Daniel Niemi; [2022]
  Nyckelord :Theoretical physics; many body localization; localization; aubry-andré; aubry-andrei; condensed matter; quantum matter; Teroretisk fysik; mångpartikellokalisering; lokalisering; aubry-andré; aubry-andrei; kondenserad materia; kvantmateria;

  Sammanfattning : Disordered quantum many-body systems exhibiting the many-body localization (MBL) phenomenon evade the fate of thermalization due to the existence of an extensively large set of quasi-local integrals of motion (l-bits). Due to the size of the Hilbert space of many-body systems, it is hard to compute the time evolution of many-body systems generally, which hinders our understanding of the MBL phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Death's reflection in the water : Mortuary ritual, ancestral worship and the cosmological significance of water on the island of Gotland during the Pitted Ware culture

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Maja Hed; [2021]
  Nyckelord :ritual; neolithic; grave goods; cosmology; flowing water; divinity; death; Pitted Ware culture; ritual; neolitikum; gravgåvor; kosmologi; rörligt vatten; gudomlighet; död; Gropkeramisk kultur;

  Sammanfattning : The Pitted Ware culture on Gotland presents a multitude of material that allow archeologists to re-construct and visit the socio-economic structure of a middle-neolithic settlement in the Baltic sea. I will be analyzing the archaeological material in accordance to the ocean, and to what we can interpret as ritual and cosmological variables at the site through ritual theory, and with a method of comparative analogy and research. LÄS MER

 5. 5. Hur studenters sömnkvalitet påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Andersson; Mikaela Gärde; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; sömn; infinite scroll; oändliga flöden;

  Sammanfattning : Många unga vuxna använder sig av sociala medier innan de ska sova för natten. Majoriteten av dessa sociala medier använder funktionen ”infinite scroll”, ett oändligt flöde som är designat i syfte att förlänga användarens tid på plattformen. Samtidigt är det många unga vuxna som upplever att de inte får tillräckligt med sömn. LÄS MER