Sökning: "extern kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden extern kommunikation.

 1. 1. Agila transformationer i organisationer : En intervjustudie av framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Thorsell; [2021]
  Nyckelord :Agile; agila arbetssätt; agilt; framgångsfaktorer; agil transformation; förändringsledning;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt har blivit allt mer populära hos organisationer. Sedan starten där agila arbetssätt enbart förknippades med systemutveckling har agila arbetssätt spridit sig till allt fler områden inom organisationer och används nu även allt mer i både IT och verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation intern och externt på en inköpsavdelning. : En fallstudie av Gävle sjukhus under Coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Naziha Hadi; [2021]
  Nyckelord :Inköp; Extern kommunikation; Intern kommunikation; Upphandling; Pandemin.;

  Sammanfattning : Abstract The basic responsibility for a purchasing department is to secure all the goods and services needed for an organization. In general, the department is, trying to become a a major part of the  organization and its functions are becoming increasingly automated. LÄS MER

 3. 3. Hörs jag nu? : En studie i hur ett plötsligt införande av distansarbete har påverkat kunskapsarbetares upplevelse av effektivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Forss; Mikael Sörensen; [2021]
  Nyckelord :remote work; efficiency; knowledge workers; communication; distansarbete; effektivitet; kunskapsarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : Som konsekvens av COVID-19 så tvingades organisationer runtom världen att ställa om till distansarbete för att minska smittspridningen. Omställningen genomfördes i hög fart och i denna kontext så har vi utfört en kvalitativ studie hos en fallorganisation för att undersöka hur distansarbetet påverkat deras upplevda effektivitet genom att intervjua medarbetare på en storbank i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av stöd i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Simonsen; Ulrika Linde; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Närstående; Stöd; Erfarenhet; Livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede innebär att sjuksköterskor ger vård i lindrande syfte. Närstående tillhör patienters närmaste krets som blir en viktig del i denna process. Närstående behöver stöd som kan ges i olika former. En del av sjuksköterskors roll är att involvera närstående i vården. LÄS MER

 5. 5. Stöd för digital chatt och kommunikation i vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludwig Forsberg; Kevin Bärudde; Lucia Choura; Casper Jensen; Taha Unalan; Hannes Westander; Filip Karlberg; Felicia Posluk; [2021]
  Nyckelord :Chatt; vård; prototyp; mjukvaruteknik; datateknik;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett kandidatarbete vid Linköpings Universitet i kursen TDDD96. Rapporten är baserad på ett projekt som gruppen har utfört där de har byggt ett chattsystem åt en extern kund, Region Östergötland. LÄS MER