Sökning: "externa designers"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden externa designers.

 1. 1. Effektivisering av konstruktörens arbete i produktutvecklingsprocessen med hjälp av 3D-modeller och detaljritningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Cecilia Frydén; Nadia Omri; [2017]
  Nyckelord :CAD; CAM; manufacturing; MBD; 3D-PDF; product development; process; CAD; CAM; tillverkning; MBD; 3D-PDF; produktutveckling; process;

  Sammanfattning : I kursen Examensarbete i integrerad produktutveckling har ett projekt utförts av designingenjörsstudenterna Cecilia Frydén och Nadia Omri våren 2017 på Högskolan i Skövde. Projektet genomfördes i samarbete med konsultföretaget ÅF Industry AB i Skövde och några av deras externa tillverkare. LÄS MER

 2. 2. Projektering av träbroar : En undersökning av förbättringsåtgärder för anpassning av Tekla Structures mot träbroprojektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johannes Björklund; [2016]
  Nyckelord :wooden bridges; träbroar;

  Sammanfattning : Det här projektet har haft som syfte att studera vilka krav som ställs på projekteringen av träbroar både externt från andra parter och internt inom företaget Martinsons. Utifrån denna studie skulle förslag ges på åtgärder för hur Martinsons Startmodell i programmet Tekla bör anpassas för att projekteringen skulle uppnå dessa krav. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativt Designarbete : Kommunikation och Kunskapsöverföring vid Visualiseringsskapande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joacim Wirebrand; [2015]
  Nyckelord :Tjänstedesign; Visualiseringar; Kommunikation; Design; Interaktion; Interaktionsanalys; Externa representationer; Arbetsminne; Customer journey maps;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal studier som på påvisar hur kommunicerande mellan designers, både experter och noviser, och hur de förhåller sig till visualiseringar Arvola & Artman, 2006; Segelström., 2009 & Tholander, Karlgen, Ramberg, & Sökjer, 2008). LÄS MER

 4. 4. Kollektion X : En möbelkollektion baserad på möbelhistoriska parenteser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Ludwig Berg; Olle K. Engberg; [2013]
  Nyckelord :Möbelsnickeri; luftigt klädskåp; boksnurra; Malmstens; Ludwig Berg; Olle k Engberg;

  Sammanfattning : Möbelhistorien är full av parenteser, det vill säga möbler som figurerat i korta perioder, aldrig slagit igenom, glömts bort eller rent av försvunnit. Vi var övertygade om att det bland alla dessa mer eller mindre bortglömda möbler fanns exemplar som var värda att lyfta fram och undersöka. LÄS MER

 5. 5. Ofta och detaljerat eller sällan och sparsamt

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Andersson; [2007-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Efterfrågan på svensk industridesign ökar. Trots detta har fortfarande omsättningen för svenska industridesignföretag varit lägre än närliggande branscher. Lönsamheten för svenska industridesigners ökade heller inte nämnvärt efter den satsning regeringen gjorde på design mellan åren 2003-2005. LÄS MER