Sökning: "externa distraktioner"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden externa distraktioner.

 1. 1. Att äta intuitivt En interventionsstudie om hur medvetenhet kring ätandet kan förändra måltidsupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mikaela Milrad; Olivia Tranberg; [2021-10-28]
  Nyckelord :externa distraktioner; interna signaler; intuitivt ätande; intuitive eating scale 2;

  Sammanfattning : Psykologiska förklaringsmodeller påvisar att det är vanligt förekommande att äta av andra orsaker än fysisk hunger hos individer. Ofta handlar det om känslomässiga orsaker, som att dämpa negativa och stressanderelaterade känslor. Problemet med detta är att det kan skapa skuld och ångest hos individen. LÄS MER

 2. 2. #MakeTheFuture : en semiotisk analys av ett oljebolags kommunikation på Instagram

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; Dorrin Ashiri Fard; [2020]
  Nyckelord :Instagram; Greenwashing; Propaganda; Corporate Social Responsibility; Discourse; Method Triangulation; Semiotics; Instagram; Greenwashing; Propaganda; Corporate Social Responsibility; Diskurs; Metodtriangulering; Semiotik;

  Sammanfattning : Greenwashing har de senaste åren blivit en del av vårt samhälle, vare sig gemene man eller alla företag är medvetna om det eller ej. Företag måste förhålla sig till den förändrade diskursen i samhället för att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga när allt större delar av samhället vill minska sitt klimatavtryck och leva på ett mer hållbart sätt. LÄS MER

 3. 3. Now Loading... : Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hannes Erlandsson; Jesper Hansen; [2020]
  Nyckelord :Perceived waiting time; user experience; loader; mobile context; smartphones; warped perception of time; transparency; animations; distractions; Upplevd väntetid; användarupplevelse; laddare; mobil kontext; smartphones; tidsförvrängning; transparens; animationer; distraktioner;

  Sammanfattning : Under senare år har smartphones växt till att bli det mest populära sättet att besöka internet. I takt med detta har även väntande online blivit mer påverkat av externa faktorer kopplat till användarkontexten, exempelvis visuella och auditiva distraktioner. LÄS MER

 4. 4. Att kasta en strike. Hur svårt kan det vara? : En kvantitativ och kvalitativ studie i mental tuffhet hos basebollpitchers

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Johansson; [2013]
  Nyckelord :baseball; pitchers; mental toughness; self-efficacy; self confidence; motivation; visualization; self talk; goal setting; baseboll; pitchers; mental tuffhet; self-efficacy; självförtroende; motivation; visualisering; självprat; målsättning; tränarlänkbaseboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna studie har granskat begreppet mental tuffhet och dess roll i sporten baseboll. Syftet var att, genom en kvantitativ och kvalitativ metod, undersöka hur fyra unga svenska pitchers reflekterar över de egenskaper, färdigheter och verktyg associerade till mental tuffhet för att skapa en ökad förståelse i unga pitchers mentala förmåga. LÄS MER