Sökning: "externa stimuli"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden externa stimuli.

 1. 1. Hjärnforskning i företagsekonomins tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattias Borg; [2019]
  Nyckelord :Neuropedagogik; Hjärnbaserat lärande; Företagsekonomi; Didaktik;

  Sammanfattning : Examensarbetet intresserar sig för Neuropedagogiken och på vilket sätt undervisning i Företagsekonomi kan utvecklas genom att ett sådant perspektiv tillförs. Under 2000-talet har både neurologisk forskning och försök att integrera denna i pedagogiska sammanhang utvecklats enormt. LÄS MER

 2. 2. EXPLORING THE LIMITS OF BEAT TEMPO WITH AN ILLUSION OF INFINITE TEMPO CHANGE IN A METRICAL PATTERN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mattias Widengren; [2019]
  Nyckelord :Music; multi-level pattern; pulse; beat; time; Musik; multi-level pattern; puls; takt; tid;

  Sammanfattning : Humans have the ability to synchronise with sounds divided by equal intervals and predict when the next sound is coming, as opposed to reacting to them. By creating a pulse within ourselves based on these recurrent sounds we are able to, for instance, play music and dance. LÄS MER

 3. 3. Nudging för att främja beteenden : En undersökning av Högskolerestauranger ABs klimatmärkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Sjöberg; Saranya Silawiang; [2018]
  Nyckelord :nudging; konsumtionsbeteende; klimatmärkning; det automatiska systemet; det reflekterande systemet; interna stimuli; externa stimuli;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka Högskolerestauranger AB:s projekt angående klimatmärkningen som infördes på deras menyer i Uppsala under hösten 2017. Den första delen av studien undersöker hur projektet startade, vad projektet innefattar samt Högskolerestauranger AB:s samarbete med Uppsala Kommun och CarbonCloud. LÄS MER

 4. 4. Implementation and evaluation of functional connectivity measures -­ a resting state fMRI study of cognitively impaired subjects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Hampus Ohlsson; [2014]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Resting State Functional Magnetic Resonance Imaging (rs-fMRI) is often used to map brain networks or Resting State Networks (RSNs). The networks are estimated by calculating how similarly certain spatially distinct brain regions behave. These networks have been shown to dier in individuals with many dierent kinds of cognitive diseases. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som inverkar på foderintaget hos hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :reglering; beteende; begärlighet; aptit; hunger;

  Sammanfattning : Hästens foderintag är en viktig biologisk process och behövs för att förse hästen med energi och näring så att de kemiska processerna i kroppen kan upprätthållas. Foderintaget påverkar även mängden näringsämnen och energi som hästen har tillgängligt för utveckl-ing av beteendemässiga och psykologiska processer. LÄS MER