Sökning: "external drivers"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden external drivers.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Nyckelord :Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 3. 3. The price you’re worth: A case-study of pricing in the TIC-market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Kasper Vinberg; Stefan Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :Pricing; Value-based; Value; Value-based price; Value-based Pricing; TIC; TIC-market; Testing; inspection and certification; pricing practice; pricing strategy; Kasper Vinberg; Stefan Lindstedt; kasvi918; KasperStefan; Cost-based; kostnadsbaserad; värdebaserad; konkurrensbaserad; competition-based; behavior; mindset; change; WTP; Kundvärde; Customer value; customer; customer value proposition; pricing strategy; pricing practice; Perceived customer value; kundvärde;

  Sammanfattning : How to price your offering is one of the main managerial decision issues today and is alarmingly often not grounded in necessary market and cost research. Pricing is a complex topic, dependent on a multitude of internal and external factors, which makes pricing practice and strategy alignment even more difficult. LÄS MER

 4. 4. From harvest to end consumer: Consequence of the behaviour of "Generation Y " regarding food waste on the supply chain of fresh fruits and vegetables

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Lena Nabernik; Mustafa Ahmed Khan; [2020]
  Nyckelord :food supply chain; fruits and vegetables; food waste; sustainability; generation y;

  Sammanfattning : Food waste is a major issue from various perspectives. During the process from harvest to the end consumer, almost one-third of food produced is wasted. It is not just the wasted food during the process that is concerning, there are issues in sustainability related to food waste that need to be considered. LÄS MER

 5. 5. Integration of CSR into Management Control Systems : A focus on the social and environmental pillars through four case studies within the food industry

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marine Courtot; Coline Laurier; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Management Control Systems; Integration; Food Industry;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to improve the understanding of the organizational role of CSR and more specifically the sustainable development implementation process into various companies’ Management Control Systems (MCS). It aims to determine crucial internal and external factors influencing the CSR integration and evaluate the role of controls carried out during this process. LÄS MER