Sökning: "external threats"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden external threats.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 2. 2. Energiförsörjningsanalys för bostadsbolag : Framtagning och applicering av metod för att värdera ett bostadsbolags energisäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Svensson; Maria Weckman; [2019]
  Nyckelord :Energisäkerhet; Riskanalys; Bostagsbolag; Elektricitet; Värme; Indikatorer för energisäkerhet; Korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Energy security is a dynamic term with many alterating aspects, some more frequently used than others. Furthermore, humankind is becoming increasingly dependent on energy to sustain today's modern lifestyle and therefore the topic of energy security is becoming more important than ever. LÄS MER

 3. 3. Palestinian Youth - A study of gendered insecurities and agency

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Vallentin Warrer; [2019]
  Nyckelord :Palestinian; Youth; Agency; Security; Gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Youth present either a risk or a great opportunity for change. Traditionally youth have been perceived in binary terms of either as victim of wars or as threats to peace and security. The UNSCR 2250 on Youth, Peace and Security presents a shift in the perception of young people, now regarding them as agents of peace and security. LÄS MER

 4. 4. Being an Asylum Seeker in Bosnia and Herzegovina; Migration Experiences and Reasons for Seeking Asylum in a non-EU Country

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Hindic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to draw attention to the growing number of asylum seekers who chose to come to Bosnia and Herzegovina as a non-EU country, and increase the knowledge and understanding of the numerous political and social factors that influenced that decision. In order to achieve the purpose of this narrative research, a qualitative method was used, based on semi-structured interviews with six asylum seekers. LÄS MER

 5. 5. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER