Sökning: "external trade"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden external trade.

 1. 1. Mapping of IPM machine efficiency and Noise Vibration Harshness : An investigation into trade-offs with respect to efficiency and Noise Vibration Harshness

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bix Eriksson; Erik Rudqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the recent shift towards electrification, electric machines has become a prominent option to be used in vehicle applications. Much effort is spent in the development process of these machines to make optimizations in order to improve the performance aspects of the machine. LÄS MER

 2. 2. Finansieringssätt hos mindre företag : En kvalitativ studie om hur några mindre företag i servicebranschen väljer sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sarah Sawasa; Maryam Sawasa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Minor companies are the most common companies in Sweden that drive Sweden's growth. These companies are facing difficulties in obtaining external finance. On the other hand, financiers consider these companies risky and unsafe to lend to. LÄS MER

 3. 3. When Killing your Darlings Becomes Vital : Centrala avvägningar vid hantering av disruptiv innovation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Dahlén; Louise Lago; [2022]
  Nyckelord :Disruptive innovation; Disruptive technology; Business model; Heavy vehicle industry; Heavy Commercial Vehicles; Strategic adaptation; Exploration; Exploitation; Modularisation; Ecosystem; Technology shift.; Disruptiv innovation; Disruptiv teknologi; Affärsmodell; Tung fordonsindustri; Tunga kommersiella fordon; Strategisk anpassning; Exploration; Exploitation; Modularisering; Ekosystem; Teknologiskifte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Branschen för tunga kommersiella fordon har historiskt verkat i en relativt mogen kontext, där värdeerbjudandet kretsat kring inkrementella förbättringar av förbränningsmotorn. Ett ökat behov av hållbara transporter och nya framväxande teknologier gör nu inträde i branschen vilket skapar en disruptiv affärskontext som sätter sedan länge rådande affärsmodeller och strategier ur spel. LÄS MER

 4. 4. A solution for pollution

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gunnel Sköld; Christoffer Carlson; [2022]
  Nyckelord :carbon accounting; data collection; comparability; accuracy;

  Sammanfattning : With consideration to the rising demand for sustainability reporting and transparency in the documentation of environmental progress, this thesis provides an in-depth investigation of the carbon accounting process. To answer how carbon accounting is performed and how the design of the process is influenced by its different areas of use, a qualitative interview-based case study has been performed at a Swedish construction company. LÄS MER

 5. 5. An Attempt to Modernise Indian Agriculture

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sargam Kuckreja; [2022]
  Nyckelord :India; Farm Laws; Agriculture Sector; Policy Failure; Modernisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Indian agriculture sector plays a vital role in the country's economy and employs a significant number of individuals. The sector's performance has been plummeting in recent years, and this decrease in growth can be attributed to factors such as the provisions provided to farmers by the government. LÄS MER