Sökning: "external validity"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden external validity.

 1. 1. Verksamma lärare och yrkesmotivation : En kvalitativ studie om vad lärare upplever som motiverande till att stanna kvar i yrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Bledar Bajrami; Simon Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Motivation; teachers; retention; Motivation; lärare; kvarhållning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka vad som upplevs som motiverande för att lärare ska stanna i yrket. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts. LÄS MER

 2. 2. Fisher's Randomization Test versus Neyman's Average Treatment Test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Kajsa-Lotta Georgii Hellberg; Andreas Estmark; [2019]
  Nyckelord :Nonparametric; Parametric; Monte Carlo Approximation; Inference;

  Sammanfattning : The following essay describes and compares Fisher's Randomization Test and Neyman's average treatment test, with the intention of concluding an easily understood blueprint for the comprehension of the practical execution of the tests and the conditions surrounding them. Focus will also be directed towards the tests' different implications on statistical inference and how the design of a study in relation to assumptions affects the external validity of the results. LÄS MER

 3. 3. Finns det skillnader mellan könen i upplevd arbetsmiljö? : En kvantitativ studie utifrån Krav-, kontroll- och stödmodellen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Gränström; Ebba Fritzell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate if there was a difference between women and men regarding employees experienced health at work in relation to the demand-control-support model. Our framing of questions were: Is there a gender difference regarding demand, control and support at the workplace? Is there a correlation between employees experienced health and a working climate containing high workload and stress in relation to the demand-control-model? Method: The study was quantitative and all data was collected with a questionnaire from Easyquest. LÄS MER

 4. 4. Exploring the barriers of consumer purchasing in M-commerce : A Qualitative Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jennie Larsson; Charley Litchfield; Filippa Smedberg; [2018]
  Nyckelord :M-commerce; Internal barriers; External barriers; Smartphone; Consumer purchasing.;

  Sammanfattning : Purpose: Explore the external and internal barriers preventing consumer purchases in M- commerce. Research Questions:RQ1: What are the external barriers that prevent consumer purchases on smartphones?RQ2: What are the internal barriers that prevent consumer purchases on smartphones? Methodology: This thesis is a qualitative study using an exploratory purpose and used a cross- sectional strategy collecting data through two focus groups. LÄS MER

 5. 5. Adopting gamified assessment tools in hiring practices

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Angelica Helgesson; Emelie Karlsson-Wedin; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Selection; Assessment; Innovation; Adoption;

  Sammanfattning : Gamified assessment tools are a novel assessment phenomenon that is adopted by organizations. Still, academics are stressing a lack of established research on their level of validity. LÄS MER