Sökning: "external valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden external valuation.

 1. 1. Fastighetsvärdering ur tre perspektiv : En kvalitativ studie i värdering av småhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Hjärp; Mira Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Real estate valuation; lending; detached houses; external valuation; statistical valuation; Fastighetsvärdering; kreditgivning; småhus; extern värdering; statistisk värdering;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har reglerna kring bankers kapital och likviditetshantering stramats åt i nya reformpaketet Basel Ⅲ vars implementering fortgår. I dagsläget styrs bankernas kreditgivning av det internationella regelverket samt Finansinspektionens bolånetak på 85 procent av fastighetens marknadsvärde. LÄS MER

 2. 2. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Instagram Content Publishing and Its Effect on Stock Prices for Swedish Firms : A multiple case study on the economic effect of social media publishing for firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Edwin Carlsson; Niklas Ek; [2022]
  Nyckelord :stock prices; social media; synthetic control group; Instagram; aktie-pris; social media; syntetisk kontrollgrupp; Instagram;

  Sammanfattning : Background. Instagram as a social media platform is used by firms as both a com- munication, marketing and promotion tool. In analyses of firms on Twitter, several authors have found connections between positive changes in stock returns and posts on Twitter regarding the firm, both from and about the firm. LÄS MER

 4. 4. From Product to Service – The Customer Value of Servitization - A study examining the potential customer value of servitization of the indoor climate

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Constance Ekström Skeppstedt; Clara-Beatha Björck; [2021-07-07]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Indoor Air Quality; Indoor Climate; HVAC-R Industry; Customer Value; Property Owners;

  Sammanfattning : In an environment that constantly changes and with increasing competition, firms struggle to stay competitive. To be able to compete, firms have to differentiate. One way to do so is through servitization. By offering customers services instead of products, firms can improve their offering to customers by increased customization. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER